Alphen aan den Rijn

 
 
 
 

Over Alphen aan den Rijn

De opname van kantoor- en bedrijfsruimte heeft in Alphen aan den Rijn niet te lijden onder de crisis. In het eerste halfjaar van 2012 was het opnameniveau te vergelijken met de opname over de hele jaren daarvoor. Bij de bedrijfsruimte wordt dit veroorzaakt door een transactie van Hoogvliet. De supermarktketen nam meer dan 10.000 m² in gebruik op bedrijventerrein Molenwetering.

Alphen aan den Rijn kent een aantal verouderde bedrijventerreinen. Hiervoor is een uitgebreid programma van revitalisering en herstructurering opgezet. Een voorbeeld hiervan is het terrein Rijnhaven. Dit wordt nu nauwelijks meer gebruikt en wordt daarom geherstructureerd.
In september 2011 is gestart met de herontwikkeling van de voormalige chocoladefabriek De Baronie. Er komen 27 winkelunits, 22 bedrijfs- en kantoorunits en 34 appartementen. De oplevering staat gepland voor eind 2013. Het oude fabrieksgebouw blijft hierbij gehandhaafd.
Een van de speerpunten van het gemeentelijk beleid is het creëren van werkgelegenheid voor het groeiende aantal inwoners. Voor deze werkgelegenheid moet de gemeente voldoende huisvestingsruimte beschikbaar hebben. Wat kantoorruimte betreft, is er nog ruimte voor nieuwbouw bij het station. Hier kan nog 25.000 m² worden gerealiseerd. Om aan de toekomstige vraag naar bedrijventerrein in de regio te voldoen wordt het bedrijventerrein Steekterpoort ontwikkeld aan de oostzijde van Alphen aan den Rijn. Dit kan bovendien dienst doen als schuifruimte tijdens de herstructurering van bedrijventerrein Rijnhaven. Bij de ontwikkeling van dit nieuwe bedrijventerrein staan duurzaamheid, intensief ruimtegebruik en parkmanagement voorop. Ook besteedt de gemeente veel aandacht aan de beveiliging van bedrijventerreinen.

+ Lees de volledige tekst