Verantwoording big data onderzoek Top 100 gemeenten

Verantwoording

Het doel van de PropertyNL Top-100 gemeenten is om met behulp van big data te komen tot een zorgvuldige selectie van de meest attractieve vestigingslocaties in Nederland voor kantoren, bedrijfsruimten en distributiecentra. Er zijn in  Nederland aparte onderzoeken voor vestigingslocaties voor woningen en winkels, maar voor deze specifieke categorie is dit nog niet op deze wijze uitgevoerd.

De dataselectie is gemaakt onder leiding van data scientist Jeroen Schoonderbeek van Clappform. Er zijn voor dit onderzoek acht dataselecties gecombineerd van CBS, Kadaster en PropertyNL, dubbel zo veel als in het eerste onderzoek in 2021. Daarom zijn de onderzoeken niet geheel vergelijkbaar.

In het onderzoek van 2022 zijn de volgende elementen meegewogen: waarde onroerende zaken van niet-woningen  Kadaster), totaal aantal banen (CBS), aantal bedrijfsvestigingen (CBS), nieuwbouwwoningen (Kadaster), aantal transacties  an kantoren, bedrijfsruimte en distributiecentra (PropertyNL), groene druk (CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0–20 jaar en het aantal personen van 20–65 jaar) en grijze druk (CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65  jaar of ouder en het aantal personen van 20–65 jaar). De groene druk geeft inzicht in de verhouding van de jeugd tot het werkende deel van de bevolking en de grijze druk in de verhouding van de ouderen tot het werkende deel van de  bevolking.

BEKNOPTE TOELICHTING VAN DE METHODE

• Voor alle variabelen wordt de relatie berekend naar WOZ-waarde niet-woningen.
• De relatie wordt gekwantificeerd door een correlatiegetal.
• Dit correlatiegetal is tevens de weging.
• Vervolgens worden alle variabelen geschaald naar een getal tussen 0 en 1 om ervoor te zorgen dat alle variabelen gelijkelijk worden behandeld.
• Per gemeente worden de geschaalde variabele waarden vermenigvuldigd met de weging.
• Tot slot wordt dit allemaal opgeteld per gemeente en komt er een totale score uit.
• Hoe hoger de score, des te beter gemeente presteert als vestigingslocatie.

Scroll naar boven