Rijk dicht gat voor ontwikkeling Gnephoekpolder in Alphen aan den Rijn

Het Rijk stelt onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring eenmalig € 60,5 mln beschikbaar voor de bouw van duizenden woningen en natuurontwikkeling in de Gnephoekpolder in Alphen aan den Rijn.

Daarmee is de financiering rond want dat bedrag was nodig om het project rond te rekenen. De Gemeente Alphen aan den Rijn en andere betrokken partijen hebben afgesproken dat er in de periode tot 2040 5500 nieuwe woningen in de Gnephoek komen. Hiervan is 60% betaalbaar en minimaal 30% sociale huur. De bedoeling is dat er de komende vijf jaar al 900 woningen verrijzen, want in een brief aan de Kamer stelt minister Hugo de Jonge dit zelfs als voorwaarde.

Bestuursovereenkomst

Daarnaast is de natuurontwikkeling een belangrijke component. ‘Belangrijke vraagstukken waren daarbij ook de essentiële investeringen in natuurcompensatie,’ aldus De Jonge, ‘en de uitwerking van het water- en bodemgestuurd ontwikkelen. Voor het realiseren van de gebiedsontwikkeling zullen de gemeente, de provincie, de regio en het Hoogheemraadschap de samenwerking en de inspanningen vastleggen in een Bestuursovereenkomst.’

Gnephoekpolder is een van de zogeheten Novex-locaties waar grootschalige woningbouw is gepland. Voor het mogelijk maken van de ontwikkelingen in de Gnephoekpolder was nog € 50 mln ex btw, nodig. Het huidige kabinet dekt dit financiële tekort met een eenmalige bijdrage van € 60,5 mln inclusief btw. Het Rijk kan de bijdrage naar beneden aanpassen als blijkt dat er minder nodig is of als er vertraging optreedt door het handelen van de gemeente.

Scroll naar boven