Hollands Spoor / Laakhavens, Den Haag

Hollands Spoor (HS) / Laakhavens gaat er de komende jaren anders uitzien. Er komen ongeveer 9.000 woningen. En er komen nieuwe kantoren, scholen, winkels, speelterreinen en plekken om te ontspannen.

Luchtfoto Laakhavens

In maart 2022 is de Gebieds Nota van Uitgangspunten (NvU)(externe link) (RIS311821) gepresenteerd. In de nota (die ook ontwikkelvisie wordt genoemd) staat hoe de gemeente dit gebied de komende 20 jaar wil ontwikkelen. Zij wil de Laakhavens verbinden, groener maken, verdichten en verfijnen.

Bewoners, ondernemers, ontwikkelaars en organisaties zoals vervoersbedrijven en natuurverenigingen, dachten mee over het plan. Zij denken in de toekomst ook mee over het gebied. Binnenkort start een regelmatig overleg over deelplannen en ontwerpen voor de Laakhavens.

Benieuwd naar de plannen voor Laakhavens? Bekijk de video over Laakhavens op YouTube(externe link) van projectmanager Ronald van der Ark en stedenbouwkundige Ellemijk Marks.

De gemeente maakt ook een beeldkwaliteitsplan voor het gebied. Dit plan beschrijft het toekomstige karakter van het gebied. In dit plan staat hoe gebouwen en de omgeving eruit moeten komen te zien. Bijvoorbeeld welke materialen en kleuren gebruikt moeten worden. In de ontwikkelvisie en het beeldkwaliteitsplan staan de voorwaarden waaraan projecten in dit gebied moeten voldoen.

Klik hier voor meer informatie.

Contact

Heeft u vragen over de veranderingen in de Laakhavens? Stuur dan een e-mail naar projectenlaakhaven@denhaag.nl.

Scroll naar boven