Groen licht voor woon-winkel toekomst Alphens koopcentrum

Nog voor de zomervakantie geeft de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn een klap op de verdichting van winkelcentrum De Aarhof met 310 woningen. 

Op 27 juni 2024 heeft de raadscommissie Ruimtelijk en Economisch domein van de Gemeente Alphen aan den Rijn de bestemmingsplanwijziging voor Winkelcentrum De Aarhof van SB Real Estate in het centrum goedgekeurd. Het plan gaat nu als hamerstuk naar de gemeenteraadsvergadering van 11 juli. Met de bestemmingswijziging wordt de realisatie van 310 woningen mogelijk gemaakt. Tevens zal het winkelcentrum grondig worden aangepakt.

Projectontwikkelaar SB Real Estate is sinds augustus 2019 eigenaar van De Aarhof. In oktober 2021 werd een anterieure overeenkomst met de gemeente voor de herontwikkeling van het winkelcentrum getekend

De afgelopen vijf jaar werd in nauwe samenwerking met de gemeente gewerkt aan de planvorming. De plannen voor de herontwikkeling zijn uitgewerkt in lijn met de uitgangspunten zoals eerder vastgesteld door de gemeenteraad en sluiten aan op de intensiveringsvisie van de gemeente. 

Extra supermarkt

De rol van de Aarhof als bronpunt voor centrumbezoek wordt versterkt. Het winkelcentrum wordt volledig gemoderniseerd waarbij het winkelaanbod meer gericht zal zijn op dagelijks bezoek. Zo zal een extra supermarkt worden toegevoegd en wordt een “versstraat” met speciaalzaken geïntroduceerd. 

Doorstroming op wonigmarkt 

Een ander essentieel onderdeel is het toevoegen van woningen. Er worden 310 woningen gerealiseerd waarvan circa de helft in de betaalbare sector. De twee belangrijkste doelgroepen voor de woningen zijn starters en senioren. Met ons project stimuleren we de doorstroming op de Alphense woningmarkt.

Scroll naar boven