Veldhoven

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

1.416

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

33.700

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

3.825

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

30.175

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

35%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

155

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

38%

Nieuws uit Veldhoven

Scroll naar boven