Veldhoven

 
 
 
 

Over Veldhoven

Meer dan ASML

De gemeente Veldhoven is naast de functie als satellietgemeente voor Eindhoven vooral bekend als vestigingsplaats van een van de grootste technologiebedrijven van Nederland: ASML. De chipmachinefabrikant is al sinds 1985 in de gemeente gevestigd en is sindsdien doorgegroeid tot miljardenbedrijf. Veldhoven draagt dan ook sterk bij aan de Brainport Regio, die in 2011 uitgeroepen werd tot slimste regio van Nederland. In regionaal verband wordt er samengewerkt, onder andere bij het in evenwicht brengen van de vraag en het aanbod aan werklocaties.

Naast ASML zijn er echter nog andere ontwikkelingen in de gemeente die noemenswaardig zijn. Zo wordt het bedrijventerrein waar ASML gevestigd is, De Run, gerevitaliseerd met een uitbreiding en een herindeling. Dit project, genaamd Runport A2, moet een nieuwe toegangspoort worden voor het gebied, met diverse zichtlocaties. Ten noorden van Veldhoven, vlak onder Eindhoven Airport, zijn de bedrijventerreinen Zandven en Habraken gevestigd. In Zandven zijn gecombineerde woon-werkfuncties mogelijk, terwijl er in Habraken voornamelijk gemikt wordt op bedrijven die grotere bedrijfspanden nodig hebben. Hier is in totaal 43 ha uitgeefbaar.

Veldhoven investeert ook in de woonomgeving. Er is onder meer een vraag naar woningen vanwege de agglomeratievoordelen van Eindhoven. Zo is er medio 2012 een ontwikkelingsplan opgesteld voor het centrum van Veldhoven. Het plan bestaat uit vier woontorens met 150 woningen en winkels. Daarnaast wordt het bestaande winkelcentrum, de City Passage, vergroot en opgeknapt. Een andere ontwikkeling met woningen is de Woonwijk Zilverackers. Hier moeten in de eerste fase, tot en met 2014, circa 300 woningen komen. Door deze ontwikkeling moet Veldhoven voldoende woningen hebben om aan de vraag te voldoen.

+ Lees de volledige tekst

Nieuws