Long at Home en Apollo Zorgvastgoedfonds realiseren zorgwoningen in Veldhoven

Deze week is in de wijk Zilverackers gestart met de bouw van 74 woningen voor ouderen, diverse gemeenschappelijke faciliteiten en een dagbesteding.

Ouderen met én zonder zorgvraag kunnen vanaf het tweede kwartaal van 2025 bij Hoeve Zuid komen wonen.

Ook is het mogelijk voor echtparen om hier samen te blijven wonen, als een van de twee of beide zorg en/of ondersteuning behoeven.

Eigenaar

Afgelopen maanden is Long at Home druk bezig geweest met de uitontwikkeling van het project Hoeve Zuid in Veldhoven. Vorige week vrijdag vond de grondtransactie plaats bij Taylor Wessing en werd Apollo Zorgvastgoedfonds, gemanaged door fondsbeheerder Hartelt Fund Management, eigenaar van dit mooie project.

De woonzorgorganisatie van Long at Home, Comfor, heeft een langjarige huurovereenkomst gesloten met Apollo Zorgvastgoedfonds. Vanaf oplevering in 2025 zal Comfor de locatie exploiteren en 24-uurszorg leveren, waarbij zorgprofessionals van Comfor zorg en welzijn op maat bieden. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de enorme maatschappelijke behoefte aan passende woonconcepten voor ouderen, met én zonder zorgvraag.

Thuis blijven wonen

Anja van den Borne, CEO van Long at Home: ‘Met dit project laten we zien dat onze locatiestrategie gericht is op schaalgrootte, persoonlijke aandacht en het bevorderen van nabuurschap in de wijk. Door slim inzetten van technologie en zorgprofessionals kunnen ouderen lang thuis blijven wonen.’

Victor Gulickx, Fund Director van Hartelt Fund Management: ‘Hoeve Zuid biedt haar bewoners een unieke combinatie van duurzame huisvesting en zorg door Comfor.’

Long at Home Investments, gevestigd te Eindhoven, ontwikkelt en realiseert woonconcepten waarin aandacht voor wonen, zorg en service voor ouderen vooropstaan. Long at Home blijft via haar eigen woonzorgorganisatie, Comfor, als woonzorg exploitant ook langjarig betrokken bij de locaties. Bewoners kunnen bij Comfor wonen met optionele zorg of 24-uurszorg.

Scroll naar boven