Tilburg

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

6.325

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

132.800

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

18.170

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

147.977

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

32%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

1.177

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

27%

Nieuws uit Tilburg

Scroll naar boven