Tilburg

212.929 (per 1/1/2016) inwoners4 locaties
 

15-215-VGB-Banner-351x100pxVolop ruimte voor nieuwe ontwikkelingen

Tilburg is de zesde stad van Nederland en vormt het centrum van de regio Hart van Brabant. Een stad met ruim 210.000 inwoners die nog steeds groeit en waar innovatie voorop staat. Tilburg stond voorheen bekend als één van de belangrijkste textielsteden van Nederland. Inmiddels heeft deze klassieke industrie plaats gemaakt voor moderne industrie en is met name de logistieke sector uitgegroeid tot één van de belangrijkste logistieke knooppunten van Nederland.

Goede bereikbaarheid

Door de centrale ligging in Zuid-Nederland vormt Tilburg een knooppunt op de corridor Rotterdam-Roergebied en verder naar Midden-Europa. Door een goede ontsluiting over weg, water en spoor biedt Tilburg een uitstekend vestigingsklimaat voor bedrijven. Tilburg ligt aan de A58 met aansluitend een rondweg om de stad. Binnen de stad zorgen de ringbanen voor een goede verkeersdoorstroming. Om het centrum ligt de cityring die garant staat voor een uitstekende bereikbaarheid van de binnenstad.

Tilburg ligt ook aan het Wilhelminakanaal. Dit kanaal wordt verbreed en verdiept zodat nog grotere schepen (categorie IV) de Tilburgse containerterminals kunnen bereiken. Tilburg heeft drie treinstations. De railterminal zorgt ook voor een internationale verbinding over het spoor voor goederenvervoer. Tot slot liggen er diverse internationale luchthavens, waaronder Eindhoven, Schiphol, Rotterdam en Maastricht, binnen een bereik van een half tot anderhalf uur van Tilburg.

Diversiteit aan onderwijs

Tilburg biedt als studentenstad een uitstekende voedingsbodem voor kennisintensieve bedrijven. Ruim 35.000 studenten bevolken Tilburg University en de verschillende Hogescholen. Hiermee is Tilburg één van de grootste studentensteden van ons land. De studenten vormen een bron van jong talent voor het bedrijfsleven. Veel internationale bedrijven kiezen om die reden voor Tilburg. Naast de master en bachelor opleidingen zijn er ook veel beroepsgeoriënteerde onderwijsinstellingen in de stad, zoals het ROC en De Rooi Pannen.

Ruim arbeidspotentieel

Tilburgse bedrijven onderhouden uitstekende contacten met intermediairs op de arbeidsmarkt. Vanwege een breed aanbod aan opleidingen is veel en divers talent aanwezig in Tilburg en de regio Hart van Brabant. De verschillende partners die actief zijn op de regionale arbeidsmarkt zijn gericht op arbeidsmarktvernieuwing. Zo zet iedereen zich in om zo snel als mogelijk de juiste match tussen werkzoekenden en werkgevers te realiseren.

Aantrekkelijk woonklimaat

Tilburg beschikt over een kwalitatieve goede woningvoorraad waarin voor iedereen een geschikte woning te vinden is. Ook aan ontspanning en cultuur ontbreekt er niets in de regio. Naast musea en theater- en muziekpodia is Tilburg een échte evenementenstad. De stad grenst aan een van de belangrijkste natuurgebieden in Nederland: de Loonse en Drunense Duinen. Ook de attractieparken Efteling en Beekse Bergen liggen op fietsafstand van Tilburg.

Kortom: waarom Tilburg

Veel bedrijven hebben hun plek in Tilburg gevonden en zorgen voor een stabiele economie. Om nieuwe bedrijven en inwoners de ruimte te bieden zijn veel nieuwe gebiedsontwikkelingen gaande zoals de Spoorzone en Piushaven. Tilburg leunt niet achterover. Daarvoor wil de stad veel te graag verder vooruit. Voor goede nieuwe ontwikkelingen is dus nog volop ruimte.

Kijk hier naar ondernemer Florent Claassen over Tilburg als de vestigingsplaats van zijn onderneming:

 

 

Panorama T58

Stadsheer

Stadsheer

 

 

+ Lees de volledige tekst

Locaties

Marktontwikkeling

Tilburg, Stad van innovatie

Tilburg is van oudsher een stad van ‘samenwerkers’. De economische en sociaal-culturele netwerken zijn er diep geworteld. De zandgronden waren ongeschikt voor landbouw en al vroeg ontwikkelde zich in Tilburg een bloeiende maak-en textielindustrie. De huidige groei van het midden- en kleinbedrijf en de exportmentaliteit komen voort uit die ondernemingszin. Tilburgers zijn harde werkers die graag nieuwe kansen grijpen: innoveren dus! Dat gebeurt niet alleen in de talloze industriële en commerciële samenwerkingsverbanden die Tilburg en de regio kent, maar ook in sociaal-culturele netwerken. Men kent elkaar. Er is niet één toonaangevende sector, maar een evenwichtige combinatie van maakindustrie, dienstensector, zorg, onderwijs en cultuur. Deze bedrijven zorgen in totaal voor meer dan 108.000 banen in Tilburg. De organisaties zijn plat en daadkrachtig, met korte lijnen. Dit alles vormt het DNA van Tilburg.

Tradepark A58

Tradepark A58

Entrada

Entrada

Universiteit van Tilburg

Universiteit van Tilburg

Tilburg werkt aan extra impulsen voor de Tilburgse economie en arbeidsmarkt door specifieke focus te leggen op (kennisintensieve) innovaties, op cross overs en verbindingen tussen kennisinstellingen en bedrijven. Met als vertrekpunt duurzame, inclusieve groei wordt via drie sporen gewerkt aan de Tilburgse economie.

Modern Industrieel Cluster

Mede vanwege veranderde verhoudingen in de wereldeconomie en nieuwe technologische ontwikkelingen is de industriële sector getransformeerd van traditionele productiesector naar een sector gedreven door innovatie, kennis en creativiteit.  Dat betekent ook dat de grenzen tussen industriële productie (maakindustrie), industrieel onderhoud (maintenance), transport, overslag, assemblage (logistiek) en marketing en sales, e-commerce, zakelijke dienstverlening verder vervagen.

Dit modern industrieel en logistiek cluster in Tilburg en de rest van Midden-Brabant, waarin de landelijke topsectoren als High Tech Systems en Materialen (o.a. maintenance), chemie en logistiek sterk vertegenwoordigd zijn, is internationaal concurrerend en vormt een wezenlijk onderdeel van de Brabantse economische structuur.

Stedelijke Economie

Tilburg is door haar vele inwoners met diverse achtergronden, haar opleidingsinstituten, de vele hoger opgeleiden, de culturele en overige voorzieningen en de attractieve groene omgeving zeer aantrekkelijk voor vele vormen van economie en werkgelegenheid. Van het zorg- en onderwijscluster tot en met de gastvrijheidssector en de creatieve industrie. Ook de verdergaande integratie van de B5-steden biedt de nodige kansen voor de Tilburgse stedelijke economie.

Het aantal kleine bedrijven, evenals het aantal werkenden dat zijn brood verdient als zelfstandig ondernemer, groeit sterk, mede onder invloed van de flexibilisering van de arbeidsmarkt, waarbij er in Tilburg sinds 2004 per saldo 1000 banen per jaar in de kleine bedrijven zijn bijgekomen. Er zijn veel kennisintensieve en innovatieve bedrijven.

Arbeidsmarktvernieuwing

De Tilburgse arbeidsmarkt staat ten dienste van de gewenste economische ontwikkelingen. Tilburg heeft daarmee een arbeidsmarkt die ‘mee ademt’ met de marktbehoefte en die zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid biedt om zijn of haar talenten in te schakelen. Het dynamisch onderwijsveld sluit meer en meer aan op de behoefte van bedrijven. Binnen de Tilburgse arbeidsmarkt wordt  de ontwikkeling en toepassing van kennis als belangrijkste productiefactor gezien en worden zoveel mogelijk middelen direct ingezet op mensen en bedrijven.

Regionale samenwerking

Tilburg vormt samen met Waalwijk, Dongen, Loon op Zand, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Goirle en Gilze en Rijen de regio Hart van Brabant. In deze regio wonen bijna een half miljoen mensen.. Binnen de regio wordt economisch intensief samengewerkt onder de vlag van Midpoint Brabant. Midpoint Brabant werkt met de gezamenlijke partners aan een strategische meerjaren agenda.

Hart van Brabant heeft het concept Social Innovation omarmd als motor van de sociaal-economische ontwikkeling. Social innovation is het voortdurend op zoek gaan naar nieuwe vormen van samenwerking die leiden tot nieuwe zakenmodellen, markten, producten en diensten met een grote maatschappelijke meerwaarde. Dat betekent dat ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid elkaar op vernieuwende manieren opzoeken.  Daarmee zorgt social innovation voor een multiplier-effect, dat geen van de afzonderlijke partners alleen kan bereiken. Tilburg speelt  hierin als centrumgemeente een belangrijke rol in Hart van Brabant. De gemeente koppelt partijen aan elkaar, brengt kennis in en schept randvoorwaarden op allerlei terreinen.

+ Lees de volledige tekst

Wie is wie?

Natasja Mengedé

Acquisiteur gemeente Tilburg

T: 06-52571090

M: natasja.mengede@tilburg.nl

Karin Croes

Acquisiteur gemeente Tilburg

T: 06-51710284

M: karin.croes@tilburg.nl

 

Nieuws