Rotterdam

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

32.744

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

398.100

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

66.775

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

394.746

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

33%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

2.005

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

24%

Gemeente – statistieken

Nieuws uit Rotterdam

Scroll naar boven