Nijmegen

 
 
 
www.nijmegen.nl

Over Nijmegen

Novio Tech Campus speerpunt van vierdaagse-stad

Mei 2015 – De Nijmeegse kantorenmarkt toonde ook vorig jaar dynamiek. Zo huurde ict-bedrijf Scholten Awater, de shirtsponsor van voetbalclub NEC, 3400 m² kantoor van VGZ Vastgoed.

Het industrieterrein Winkelsteeg wordt omgevormd tot Novio Tech Campus. Hier staan innovatie en samenwerking centraal rond de halfgeleiderindustrie, life sciences en medische technologie. Onderdeel van de campus is het gerenoveerde R&D-gebouw, het 8000 m² grote Novio Tech Center van 8000 m².

Nijmegen kent een aantal verouderde bedrijventerreinen die de gemeente wil herstructureren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Noord- en Oostkanaalhavens. Een deel van dit terrein wordt opnieuw verkaveld om de komst van een nieuwe stadsbrug mogelijk te maken. Dit gebied heeft de naam Mercuriuspark. Sinds 2013 is hier weer grond uitgeefbaar.

Het jongste bedrijventerrein van Nijmegen is De Grift. Voor de Grift Noord is reeds een bestemmingsplan in procedure. Voor de Grift Zuid wordt op korte termijn een bestemmingsplan voorbereid. Ontwikkeling van de Grift Oost komt pas na 2020 aan bod.

Kennis en innovatie op Novio Tech Campus

Mei 2014 – In 2012 hebben de provincie, gemeente, NXP Semiconductors, Kadans Vastgoed en Novio Tech Campus definitief besloten om een deel van het huidige industrieterrein Winkelsteeg om te vormen tot Novio Tech Campus. Hier komen innovatie en samenwerking tussen de economische clusters rond de halfgeleiderindustrie, life sciences en medische technologie centraal te staan. Onderdeel van de campus was de renovatie van een R&D-gebouw, het Novio Tech Center van 8000 m², dat in het derde kwartaal 2013 is opgeleverd. Naast herstructurering van het bedrijventerrein zal ook de infrastructuur worden opgewaardeerd en een nieuw NS-station worden aangelegd.

Nijmegen kent een aantal verouderde bedrijventerreinen die de gemeente wil herstructureren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Noord- en Oostkanaalhavens. Een deel van dit terrein wordt opnieuw verkaveld om de komst van een nieuwe stadsbrug mogelijk te maken. Dit gebied heeft de naam Mercuriuspark. Sinds 2013 is hier weer grond uitgeefbaar.

Het enige andere terrein dat nog in ontwikkeling is, is De Grift. Rondom het bestaande industrieterrein Oosterhout wordt 47 ha uitgegeven. Hiermee wordt nog gewacht tot na 2015.

Nijmegen kent verschillende projecten waarbij nieuwe stadswijken worden ontwikkeld. In Nijmegen-West wordt gewerkt aan Waalfront, een wijk aan de rivier met 2600 woningen en voorzieningen. Het project heeft in 2012 een nieuwe ontwikkelingsvisie gekregen. De basis voor het Waalfront blijft het creëren van een stedelijk leefmilieu met bijzondere gebouwen, verschillende woontypen en een wervend ingerichte openbare ruimte in het gebied tussen centrum en de nieuwe stadsbrug. De planning en de uitvoering van het Masterplan Waalfront uit 2008 zijn echter aangepast: na de bouw van de Handelskade in het oosten van het gebied, gaat bijvoorbeeld de woningbouw verder in het westen, aan de kant van de Vasim. Er wordt daarnaast niet meer met een grote blauwdruk voor het hele gebied gewerkt. Per kleiner gebied komt er steeds een nieuwe invulling, gebaseerd op de ontwikkelingen in de markt.

+ Lees de volledige tekst

Nieuws