Den Haag

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

14.578

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

283.600

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

62.080

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

87.880

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

35%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

2.820

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

23%

Nieuws uit Den Haag

Scroll naar top