Utrecht

 
 
 
 

Over Utrecht

E-fulfilment kansrijke nieuwe sector

In 2014 is de regio Utrecht door de Europese commissie voor de tweede keer uitgeroepen tot meest competitieve regio binnen Europa. De vraag is hoe de regio en de stad hiervan weten te profiteren. Voorlopig worden plannen voor kantoren en winkels naar beneden bijgesteld.

Gemeenten in de regio hebben afgesproken om de plancapaciteit van kantoren terug te dringen en transformatie of sloop van leegstaande kantoren te stimuleren. Dit is gebeurd nadat Provinciale Staten hebben gedreigd zelf in gemeentelijke plannen te gaan schrappen als de gemeenten zelf niet in actie zouden komen. Dat weerhoudt CBRE en AM er overigens niet van om een tweede WTC te gaan ontwikkelen. Dit verrijst op het Jaarbeursplein en voegt 32.000 m² nieuwbouw toe. Het kantoorpand Leeuwesteyn op die plek wordt hiervoor gesloopt.

Bij ongewijzigd beleid is in Utrecht nog 510.000 m² extra kantoorruimte mogelijk (saldo sloop en nieuwbouw), in Nieuwegein 70.000 m², in Houten 30.000 m², in Woerden (OV-knooppunt) 35.000 m² en bij station Driebergen–Zeist 30.000 m².

De crisis in de retailsector heeft de plannenmakers van Leidsche Rijn Centrum onaangenaam verrast. Uiteindelijk zijn gemeente, belegger Corio/Klépierre en ontwikkelaar ASR akkoord gegaan met het terugschroeven van het geplande winkelmetrage van 38.000 naar 28.000 m². Ooit voorzagen de plannen de realisatie van liefst 48.000 m² retail.

De focus van het nieuwe winkelgebied is food. Zo komt aan het Brusselplein de grootste Jumbo Foodmarket van Nederland. Het buurtwinkelcentrum aan de zuidkant vervalt. De invulling van het centrum kan meebewegen op vraag en aanbod in de toekomst. Er is ruimte voor organische groei van het centrum: doordat de invulling van de (winkel)ruimtes flexibel is, kunnen ook ruimtes voor andere functies komen in het voor winkels bestemde deel, zoals een gezondheidscentrum, kleine ondernemers uit de regio, horeca of atelierwoningen. Zo kan het winkelaanbod meebewegen met de omstandigheden, behoefte en vraag uit de markt en samenleving.

De woningmarkt laat in Utrecht een toenemende krapte zien, mede als gevolg van de gestage stroom van studenten die op de stad afkomt. Uit een onderzoek van Bouwend Nederland blijkt dat de provincie tot 2040 120.000 woningen nodig heeft, maar dat er onvoldoende plannen zijn om dit aantal te halen. Gezien de ambitie om meer bedrijven te verleiden naar stad en regio te komen, is dat een zorgwekkende constatering, omdat de komst van nieuwe bedrijven een passend woningaanbod vereist.

Een rondgang langs beleggers en ontwikkelaars in logistiek vastgoed laat zien dat Utrecht en omgeving gezien wordt als een kansrijke locatie voor kleinere distributiecentra die de klanten in de Randstad moeten gaan bedienen. De opmars van internetshoppen lokt dit uit, en de shoppers zitten vooral in de Randstad. Onmiddellijke nabijheid van distributiecentra is noodzakelijk om de tijd tussen bestellen en afleveren verder te bekorten. Recente voorbeelden zijn e-fulfilmentbedrijf Active Ants, dat in Nieuwegein een warehouse betrekt, en Prologis, dat een distributiecentrum van PepsiCo heeft overgenomen op logistiek park Lage Weide.

De grootste huurtransactie vond plaats op Papendorp, waar Bol.com zijn nieuwe hoofdkantoor (18.000 m²) gaat vestigen. vvAA Groep en de Rijksgebouwendienst hebben getekend voor twee grote huurverleningen van 12.500 en 12.000 m².

In het probleemcomplex The Wall hebben retailers Topshelf en Woon de huur voor hun vestigingen van ieder 7000 m² verlengd.

 

Utrecht bouwt aan de toekomst

Mei 2014 – Door de aanwezigheid van een universiteit, diverse hogescholen en een universitair ziekenhuis is de kennisindustrie in Utrecht sterk aanwezig. De gemeente zegt haar kennispositie verder te willen versterken en zet in op uitbreiding van de life sciences sector. Het Utrecht Science Park op de Uithof is een succes. Om de aan de toenemende vraag van startende ondernemers te voldoen wordt een tweede Life Sciences Incubator gerealiseerd. Het nieuwe kantoor- en laboratoriumgebouw zal in 2015 worden opgeleverd. Ook zal vanaf 2018 het RIVM geheel zijn verhuisd naar het science park. Hierdoor komt ruimte vrij op het Antonie van Leeuwenhoek-terrein in Bilthoven. Wanneer er in de toekomst geen capaciteit meer is op de Uithof, kan deze locatie gebruikt worden als satelliet van het science park.

Andere grote ontwikkelingen vinden plaats in het stationsgebied. De nieuwe ov-terminal is in aanbouw, inclusief een nieuw stationsplein en de daaronder gelegen fietsenstalling. Hoog Catharijne en het Jaarbeursgebied worden vernieuwd. De Vredenburg aan het Vredenburgplein is opgeleverd, evenals het naastgelegen Muziekpaleis. Ook het Stadskantoor is in aanbouw en is in 2014 worden opgeleverd. Al deze ontwikkelingen sluiten aan op speerpunten waarop Utrecht zich richt tot 2018. Voorbeelden die de gemeente geeft, zijn onder andere op toekomst gerichte werklocaties, het werken in de wijk en het investeren in het centrum.

Door de ontwikkeling en bouw van Leidsche Rijn komt de gemeente tegemoet aan de groeiende vraag naar onder andere woningen in de regio. Utrecht is een snel groeiende gemeente en dankzij de ligging van Leidsche Rijn en de programmering denkt de gemeente te kunnen uitgroeien tot een centrum van regionale betekenis. In 2014 werd de eerste fase van Leidsche Rijn Centrum in aanbouw genomen. In het centrum komen naast winkels en kantoorruimte ook appartementen en andere functies, zoals een bioscoop, schouwburg en bibliotheek.

+ Lees de volledige tekst

Nieuws