Utrecht

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

13.373

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

296.900

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

40.220

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

94.352

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

32%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

2.424

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

15%

Nieuws uit Utrecht

Scroll naar boven