Oss

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

1.881

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

39.000

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

8.635

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

104.338

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

35%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

417

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

34%

Nieuws uit Oss

Scroll naar boven