Oss

 
 
 
 

Over Oss

Werk aan de winkel

De opname van bedrijfsruimte is dramatisch gedaald in Oss. Dit lijkt tegengesteld aan de ambities van de gemeente: Oss neerzetten als een ideale vestigingsplaats voor bedrijven.
Met een centrale ligging in Nederland en een uitstekende bereikbaarheid via weg, water en spoor, beschikt Oss op papier over de juiste kwalificaties. De haven is zelfs bevaarbaar voor binnenschepen en kruiplijncoasters tot 2500 ton. Het lukt de gemeente echter maar moeizaam bedrijven te interesseren om zich er te vestigen.

Een mokerslag was in 2011 het aangekondigde vertrek van farmaceutisch en technologisch bedrijf MSD, voorheen Organon. Nog in datzelfde jaar besloot Oss een Life Sciences Park te creëren. Belangrijke motivatie daarbij was de wens de kenniswerkers en daarmee technologische en gespecialiseerde kennis voor Oss te behouden. Naast gemeente en provincie heeft de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) een belangrijke rol gespeeld in dit initiatief. Initiatiefnemer MSD neemt de helft van het benodigde kapitaal voor zijn rekening (€ 66 mln). Oss Life Scene Park moet uiteindelijk leiden tot 300–600 nieuwe arbeidsplaatsen. Het park biedt ruimte aan startende en bestaande bedrijven. Door het ecosysteem op het MSD-terrein ontstaat een klimaat waar kennis en innovatie tot nieuwe producten leiden en daarmee tot werkgelegenheid. De aanpak lijkt succesvol: inmiddels vestigen zich er al nieuwe bedrijven. Een daarvan is NTRC, dat innovatieve geneesmiddelen ontwikkelt.

De aandacht van de gemeente gaat echter ook uit naar bestaande bedrijventerreinen als Elzenburg/de Geer, Moleneind/Landweer/Danenhoef en Vorstengrafdonk. In 2012 is hiervoor door de gemeenteraad een masterplan vastgesteld. Dat voorziet in inventarisatie van de actuele situatie en een visie op de ontwikkelingsrichting. Op basis daarvan wordt op termijn een concreet plan van aanpak geformuleerd.

+ Lees de volledige tekst

Nieuws