Oosterhout

 
 
 
 

Over Oosterhout

Oosterhout in spagaat om behoud werkgelegenheid

Aan de westkant van de logistieke as Rotterdam–Antwerpen heeft Oosterhout de afgelopen jaren sterk kunnen profiteren van de groei in deze sector. Dit heeft geresulteerd in een toename van de werkgelegenheid. Deze lijn wil Oosterhout vasthouden. De ambitie is om tot 2019 te groeien. In de structuurvisie staat dat er in deze periode 3175 woningen gebouwd moeten worden. De gemeente is daarbij niet bang de grenzen op te zoeken. Het voorontwerp van de structuurvisie sluit een sprong over de A27 op langere termijn niet uit. Locaties die voor nieuwbouw genoemd worden zijn Zwaaikom, De Contreie en Slotjes-Midden.

Bedrijventerreinen Beneluxweg en Martens zijn verouderd en behoeven (her-)inrichting. Het gaat hierbij om de locatie. Uitbreiding wordt onder meer gerealiseerd aan de Energieweg op bedrijvenpark Weststad I. Daar wordt het Prologispark gebouwd. Prologis realiseert op deze locatie in de eerste fase ruim 40.000 m² logistieke ruimte. In fase 2 is er ruimte voor nog eens ontwikkeling van 40.000 m².

Maar ook Oosterhout kan het leegstandspook niet ontlopen. Het aanbod van kantoorruimte is in het afgelopen jaar fors toegenomen (45%). De gemeente is er dan ook veel aan gelegen de leegstand terug te dringen. Dat de gemeente hierbij makkelijk in een spagaat kan geraken, blijkt uit de opgelaaide discussies rondom de nieuwbouw voor Oranjewoud. Het ingenieursbureau heeft toestemming gekregen op een stuk grond aan de A27 nieuwbouw te plegen. Dat hiervoor groen moet sneuvelen, is veel buurtgenoten een doorn in het oog. De taak van de gemeente is echter ook de bedrijfsgelegenheid op peil te houden. Mogelijk dat de gemeente hierdoor onvoldoende tegenwicht heeft kunnen bieden aan Oranjewoud.

+ Lees de volledige tekst

Nieuws