Maastricht

 
 
 
 

Over Maastricht

 Nog steeds een van de sterkste winkelsteden

Mei 2015 – Het economische hart van Zuid-Limburg valt niet ten prooi aan de krimp waarmee andere steden in Zuid-Limburg wel kampen. De bevolking is zelfs gegroeid, van 118.500 in 2010 tot ruim 122.000 nu, terwijl de regio Parkstad in vorig jaar 1500 inwoners verloor. De historische binnenstad heeft grote aantrekkingskracht op toeristen en Maastricht is van oudsher een van de sterkste winkelsteden in het land. Van winkelleegstand is in de Grote Staat en Entre Deux is dan ook nauwelijks sprake. In de aanloopstraten en op afgelegen locaties loopt die echter wel verder op. Ongeveer 8,5% van de winkels in Maastricht staat nu leeg, nog wel minder dan elders. Maastricht kent een leegstand op de kantorenmarkt van 16%.

De gemeente wil vooral meer bedrijven aantrekken in de sectoren life sciences en healthcare, shared service en callcenters en in de creatieve industrie. Ook wil ze meer topwinkels aantrekken en de ict en financiële sector versterken.

Een van de grote ruimtelijke plannen in Maastricht is de ontwikkeling van Maastricht-Noord/ Belvédère. Hier is ook ruimte gecreëerd voor perifere detailhandel. De eerste fase bestaat uit 20.000 m² winkelvloeroppervlak ten behoeve van tuincentra en bouwmarkten.

Infrastructuur verandert drastisch

Mei 2014 – Het economisch beleid van de gemeente Maastricht richt zich op het uitbreiden van de werkgelegenheid. Ook moet de economie de vitaliteit en weerbaarheid van de stadsregio vergroten. De gemeente wil vooral meer bedrijven aantrekken in de sectoren life sciences en healthcare, shared service en callcenters en in de creatieve industrie. Ook wil de gemeente meer topwinkels aantrekken en de ict en financiële sector versterken.

Maastricht heeft diverse bedrijventerreinen. Het nieuwste hiervan is Maastricht-Eijsden van 42,5 ha. Hier is nog grond uitgeefbaar, vooral voor bedrijven met ambachtelijke of industriële activiteiten en kennisintensieve of hightech bedrijven.

Maastricht kent een leegstand op de kantorenmarkt van 16%. De gemeente werkt aan een leegstandnotitie waarin oplossingen worden gezocht voor deze problematiek. Bij het oplossen hiervan zegt de gemeente dat ze doordacht te werk wil gaan en niet zomaar functieverruimingen wil toekennen. Het leveren van maatwerk staat voorop.
Een van de grote ruimtelijke plannen in Maastricht is de ontwikkeling van Maastricht-Noord/ Belvédère. Onderdeel hiervan is de verbetering van het tracé Noorderbrug. Dit bevordert de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de stad. Een ander belangrijk onderdeel vormt de locatie van de perifere detailhandel in het gebied Belvédère. De eerste fase bestaat uit 20.000 m² winkelvloeroppervlak ten behoeve van tuincentra en bouwmarkten. In 2013 zal worden begonnen met de uitgifte van het betreffende terrein. De gemeente wil graag klimaatneutraal worden. Om dit te bereiken staat een duurzame energiecentrale gepland in het gebied Belvédère. Deze centrale moet eind 2015 in bedrijf zijn.

+ Lees de volledige tekst

Nieuws