Leiden

 
 
 
 

Over Leiden

Herontwikkeling binnenstad van start

Leiden is een echte kantorenstad. Terwijl de opname van kantoorruimte de afgelopen jaren ondanks de economische crisis op peil bleef, ligt deze in 2012 aanzienlijk lager dan gebruikelijk. In het eerste halfjaar werd nog geen 5000 m² opgenomen, terwijl de opname in Leiden jaarlijks tussen de 20.000 en 30.000 m² schommelt. Wel laat technologiebedrijf Collis een nieuw kantoor van 8000 m² bouwen op bedrijventerrein Roomburg. Opvallend is dat hiervoor de regionale kantorenstrategie moet worden aangepast, omdat deze nieuwbouw op deze locatie ontmoedigt. Tegelijkertijd vindt er vermindering van de kantoorplannen plaats.

Het Bio Science Park is het grootste bedrijvengebied van Leiden en was de laatste jaren volop in ontwikkeling. Op het park worden universitaire functies gecombineerd met kennisintensieve bedrijvigheid. Inmiddels is het park bijna vol. Daarom wordt het uitgebreid met een nieuwe locatie: de Leeuwenhoek. Onderdeel hiervan is het Boerhaave-gebied. Dit gebied met enkele historische gebouwen zal worden getransformeerd naar ruimte voor onderwijs, wonen en werken. De focus ligt op bedrijven in de life science sector.
Leiden heeft ook ambitieuze plannen voor de omgeving van het Stationsplein. Hier zouden winkels, een hotel, een bioscoop en woningen moeten komen. Ook liggen er plannen voor een nieuw stadskantoor op het busplatform na 2022. Het oude belastingkantoor, waar de gemeenteambtenaren nu nog gehuisvest zijn, zou dan gesloopt moeten worden.
In 2012 is gestart met de herontwikkeling van het Waagblok, onderdeel van Aalmarktplan. Centraal staat hierbij de herontwikkeling van het monumentale V&D-pand en toevoeging van 5500 m² winkelruimte. Door dit ingrijpende plan wordt het kernwinkelgebied versterkt.

+ Lees de volledige tekst

Nieuws