Leiden

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

3.266

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

72.300

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

10.970

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

33.216

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

27%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

568

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

24%

Nieuws uit Leiden

Scroll naar boven