Hilversum

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

2.467

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

50.100

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

11.275

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

22.711

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

38%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

242

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

32%

Nieuws uit Hilversum

Scroll naar boven