Hilversum

 
 
 
 

Over Hilversum

Mediastad Hilversum: steeds meer concurrentie

Met de kantorenlocaties ArenaPark en Mediapark scoort Hilversum een goede positie – respectievelijk 50 en 89 – op de Kantorenlocatiekaart van Jones Lang LaSalle. Beide kantorenparken bieden op termijn ruimte voor ontwikkeling van respectievelijk 140.000 m² mediabedrijvigheid (Mediapark 2013–2020) en 90.000 m² kantoorruimte (Arenapark vanaf 2015). Dit lijkt een goede uitgangspositie voor de gemeente bij de verwezenlijking van haar doelstelling om de positie van Hilversum als mediastad te versterken. Dit is noodzakelijk. De mediasector levert qua werkgelegenheid circa 20% van de banen. Dit is exclusief de afgeleide werkgelegenheid in de faciliterende en toeleverende sectoren zoals ict, zakelijke dienstverlening en horeca. Behoud van deze banen kent een hoge prioriteit bij de gemeente, zeker nu de laatste jaren de totale werkgelegenheidcijfers teruglopen. De concurrentie van omliggende gemeenten, waaronder Amsterdam, neemt toe. Hilversum is er dan ook veel aangelegen deze bedrijven binnen de gemeentegrenzen te houden en nieuwe bedrijven te interesseren voor Hilversum. Tegelijkertijd moet de leegstand beteugeld worden. Dit leidde in mei 2012 tot vaststelling van het Programma aanpak leegstand. Het terugdringen van leegstand van kantoren draagt bij aan een goed vestigingsklimaat, maar dit ziet de gemeente vooral als een afgeleide. Regionale samenwerking in de Gooi en Vechtstreek en binnen de Metropoolregio is belangrijk om deze doelstelling te bereiken. Verduurzaming van vastgoed (eigen vastgoed, maar ook woningen en bedrijfs- en kantoorruimten) is belangrijk en als zodanig opgenomen in het programma duurzaamheid. Hieronder valt ook het afstoten van gemeentelijk vastgoedbezit. Het vrijkomend aanbod is zeer beperkt, vooral in verhouding tot andere steden. Als er vastgoed vrijkomt, wordt bekeken hoe dit kan worden ingezet ter bevordering van het vestigingsklimaat voor bedrijven.

+ Lees de volledige tekst

Nieuws