Harderwijk

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

989

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

24.600

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

4.300

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

8.588

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

41%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

425

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

32%

Nieuws uit Harderwijk

Scroll naar boven