Enschede

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

3.539

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

83.800

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

12.005

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

39.866

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

34%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

500

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

29%

Nieuws uit Enschede

Scroll naar boven