Delft

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

2.743

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

58.100

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

8.855

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

14.176

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

27%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

333

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

24%

Nieuws uit Delft

Scroll naar boven