Amersfoort

152.752 inwoners11 locaties
 
Stadhuisplein 1 Postbus 4000 3800 EA  Amersfoort T: 14 – 033 Twitter: @Gem_Amersfoort Facebook: Amersfoort LinkedIn: Amersfoort www.amersfoort.nl

Amersfoort-Koppelpoort-foto Saskia Berdenis van BerlekomCentraal in het land, omringd door gevarieerde landschappen, is Amersfoort een aantrekkelijke ontmoeting- en vestigingsplaats. Het inwonertal van Amersfoort overstijgt de 150.000 inwoners, waarmee ze tussen de grootste 15 steden van Nederland staat.

Wie van geschiedenis houdt, voelt zich in Amersfoort als een vis in het water. De stad kreeg in het jaar 1259 stadsrechten en heeft een prachtig bewaard historisch centrum met maar liefst 650 monumenten. De middeleeuwse straten, grachten, bruggen en stadspoorten zijn opmerkelijk goed geconserveerd en geven de stad een uitzonderlijke sfeer; alsof de tijd heeft stilgestaan. Ook natuurliefhebbers komen hier aan hun trekken. Amersfoort grenst aan drie unieke Nederlandse landschapsgebieden: de Utrechtse Heuvelrug, het polderlandschap Arkemheen-Eemland en de Veluwe.

Innovatie en creativiteit

Vandaag de dag telt Amersfoort meer dan 12.500 ondernemingen en 71.500 arbeidsplaatsen. Door het ondernemende klimaat zijn er veel startende ondernemers. Innovatie en creativiteit zijn beide belangrijk om succesvol te ondernemen. In Amersfoort is de creatieve sector ruim vertegenwoordigd. Architecten, grafisch en industrieel vormgevers, service- of productdesigners, marketingstrategen en webdevelopers kiezen voor Amersfoort als vestigingsplaats. De creatief ondernemers dragen bij aan het bijzondere karakter van de stad.

Voor de groep hoogopgeleiden geldt dat deze sterk in opkomst is in de regio Amersfoort. Naast de potentiële beroepsbevolking is ook de omvang van de hoogopgeleide beroepsbevolking en de omvang van de hoogopgeleide werkzame beroepsbevolking flink toegenomen. Dit is voor een belangrijk deel te verklaren doordat steeds meer hoogopgeleide mensen zich vestigen in de regio Amersfoort. Aangenomen dat hoger opgeleiden creatiever zijn en sneller een bedrijf starten dan lager opgeleiden, is dit een gunstige ontwikkeling voor de regio. De regio Amersfoort telde in het eerste halfjaar van 2012 zo’n 1.500 gestarte ondernemingen. Dit zijn circa 8% minder starters dan in het eerste halfjaar van 2011. Toch is het aantal starters nog altijd zeer fors vergeleken met eerdere halfjaren.

Bereikbaarheid en centrale ligging

Amersfoort is door haar centrale ligging goed te bereiken. Per spoor is de stad direct verbonden met onder andere Schiphol Airport, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen en Berlijn. Ondernemers waarderen het vestigingsklimaat van Amersfoort. Belangrijk voor hen is de centrale ligging in Nederland en binnen de Noordvleugel van de Randstad. Amersfoort is een ‘hub’, een knooppunt van belangrijke interlokale verbindingen. De A1, de A28 en het kruisen van de belangrijkste spoorwegen met rechtstreekse verbindingen naar het westen, het noorden en oosten van het land, maken Amersfoort een aantrekkelijke vestigingslocatie. De gemeente maakt onderdeel uit van de Randstad en is tegelijkertijd een belangrijke poort van diezelfde Randstad naar het oosten en het noorden van Nederland. De ligging en ontsluiting van Amersfoort zullen de stad duurzame kansen blijven bieden voor de ontwikkeling op korte en lange termijn.

Wonen en werken

Anno 2015 neemt Amersfoort in Nederland en Europa een unieke positie in. Sinds 1970 is het aantal inwoners verdubbeld van 75.000 naar meer dan 150.000. Daaronder bevinden zich vele jonge hoogopgeleide mensen. Geen andere stad combineert zoveel jonge gezinnen met bijbehorend hoog geboortecijfer met zo’n hoge arbeidsparticipatie. Zij voelen zich door Amersfoort aangetrokken vanwege de dynamiek van deze groeistad in combinatie met de prettige leefomgeving. Het ‘nieuwe werken’ is dan ook al in Amersfoort geïntroduceerd in de jaren 90. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken in diverse samenwerkingsverbanden, zodat een carrière goed kan worden gecombineerd met de zorg voor gezin en privéleven. Bedrijven die grotendeels afhankelijk zijn van jong, hoogopgeleid personeel als adviesbureau Twynstra Gudde en ingenieursbureau DHV liepen daarmee voorop in Nederland.

 

+ Lees de volledige tekst

Locaties

Marktontwikkeling

Amersfoort behoort tot de best presterende en meest concurrerende regio’s van Europa. De provincie Utrecht is voor het tweede jaar op rij koploper geworden in de jaarlijkse competitiviteitranglijst van de Europese Unie.

De Europese Commissie beoordeelt de regio’s op 73 onderwerpen die belangrijk zijn voor de economie. Voorbeelden hiervan zijn een goede infrastructuur en veel innovatie. Elke regio krijgt punten voor al deze onderwerpen.

Een kenmerk van de huidige Amersfoortse economie is het grote aantal zelfstandigen. De stad herbergt relatief veel ZZP’ers. Bijna de helft van de bedrijven bestaat uit eenmanszaken of ZZP’ers. Deze zijn vertegenwoordigd in alle economische sectoren, waaronder de bouw en de zorg, maar zeker ook in de creatieve zakelijke dienstverlening. Deze doelgroep behoort tot de netwerkgeneratie die zichzelf moet profileren bij (potentiële) klanten, maar die ook beseft dat er in wisselende samenwerkingsverbanden moet worden gewerkt om een grotere klus te klaren.

Relatief veel hoofdkantoren

Maar ook grote ondernemingen vinden hun weg naar Amersfoort. Er zijn relatief veel hoofdkantoren gevestigd, waaronder dat van Friesland Campina, DHL, Nutreco en Dr. Oetker. De stad biedt ruimte voor internationaal opererende grote bedrijven en voor ondernemingen die zich meer op de regionale markt richten. De actieve ondernemersorganisaties en -netwerken in de stad vergroten de samenhang en het contact tussen ondernemers en versterken zo het Amersfoortse ondernemersklimaat. Deze bedrijven werken samen met werknemers, gemeente en inwoners om ervoor te zorgen dat de combinatie van wonen, werken en recreëren optimaal mogelijk is.

Amersfoort beschikt over verscheidene locaties met elk hun eigen karakteristieken. Zo is er altijd een locatie die optimaal aansluit bij de behoeften van elke onderneming. Maar ook voor zakenpartners heeft Amersfoort ruimte. Met meer dan 200.000 zakelijke overnachtingen in hotels per jaar en een groot scala aan aansprekende congressen, beurzen en evenementen behoort Amersfoort tot de meest aantrekkelijke locaties van Nederland. Van unieke historische locaties in de middeleeuwse binnenstad, tot moderne vergaderruimten in het stationsgebied of de grote variatie aan faciliteiten in de groene buitengebieden: in het hart van het Nederland bedient men alle denkbare doelgroepen.

Jonge beroepsbevolking

Er wonen veel jonge mensen in Amersfoort: van de inwoners van Amersfoort is 20% onder de vijftien jaar en 87% onder de vijfenzestig. De Amersfoortse bevolking heeft ongekende mogelijkheden. Het opleidingsniveau is hoog: maar liefst 38% is hoogopgeleid en nog eens 33% heeft een middelbare beroepsopleiding. Amersfoort kent ook een opvallend hoog aantal zelfstandigen: maar liefst 6500. ZZP’ers zijn te vinden in alle economische sectoren, zoals de bouw, de zorg, de zakelijke en creatieve dienstverlening. Deze groep behoort tot de netwerkgeneratie die graag in wisselende samenwerkingsverbanden opereert om grotere klussen te klaren.

 

 

+ Lees de volledige tekst

Wie is wie?

Nieuws