Alkmaar

105.000 inwoners1 locatie
 
Postbus 53 1800 BC  Alkmaar T: 14 072 M: info@alkmaar.nl  

downloadIn Alkmaar moet je zijn!

De Spanjaarden wisten het al: in Alkmaar moet je zijn! Destijds hield de stad zijn poorten potdicht, maar tegenwoordig verwelkomt Alkmaar gasten met open armen. De traditionele kaasmarkt, historische binnenstad en schilderachtige droogmakerijen zijn een magneet voor toeristen, maar vormen ook het decor voor een bloeiend en groeiend bedrijfsleven.

De ruim 100.000 Alkmaarders zijn nuchter, werken hard en doen daar niet ingewikkeld over. Mede daarom heeft de stad zich ontwikkeld tot het economische hart van de regio. Die positie maakt Alkmaar een vanzelfsprekende vestigingsplaats voor veel bedrijven en instellingen. Zij profiteren van de scharnierfunctie van Alkmaar tussen de Metropoolregio Amsterdam en de kop van Noord Holland.

Economie staat centraal

Alkmaar bouwt zijn positie als regiohoofdstad verder uit door economie tot het centrale speerpunt te maken van het gemeentelijke beleid en ondernemerschap ruim baan te geven. Daarbij heeft Alkmaar niet alleen aandacht voor dan de traditioneel belangrijke sectoren als de zorg en detailhandel, maar wordt ook actief gewerkt aan innovatie. Twee mooie voorbeelden hiervan zijn:

  • Energy Innovation Park
    Op bedrijventerrein De Boekelermeer ontstaat rondom het bedrijf TAQA een Energy Innovation Park. Op het EIP delen ondernemingen bedrijfsruimte, kennis, R&D-faciliteiten en duurzame energiebronnen.
  • Data Science Alkmaar

Big data biedt grote groeikansen voor ondernemers. Daarom zijn de gemeente Alkmaar, Vrije Universiteit Amsterdam en het regionale bedrijfsleven gestart met een kennis- en innovatiecentrum. Vanuit de TelefoonCentrale in Alkmaar wordt gewerkt aan nieuwe data-toepassingen om economische kansen te verzilveren.

Locatie, locatie, locatie

Op een half uur van Schiphol is Alkmaar een ideale locatie om internationale gasten te ontvangen in een oer-Hollandse omgeving, met kaas, grachten, molens en tulpen binnen handbereik. Alkmaar biedt een aantal uitstekende locaties om een bedrijf te vestigen. Nieuwe bedrijven met een grote ruimtebehoefte kunnen terecht op De Boekelermeer. Daar profiteren ze van gezamenlijke voorzieningen, de mogelijkheid om aan te sluiten op het restwarmtenet en een prachtige landschappelijke inrichting. Kantoorgebruikers vinden een plek op een van de locaties in de omgeving van het station. Voor sportgerelateerde functies wordt de Westrand ontwikkeld, waar een combinatie van hoogwaardige sportvoorzieningen en bedrijven een cluster heeft gevormd. Overstad, pal naast de binnenstad, is de plek voor een stedelijke mix van functies, met leisure en grootschalige detailhandel als kern.

Ondernemersloket

Het Alkmaarse Ondernemersloket staat voor u klaar en laat u met alle plezier zien waarom Alkmaar ook voor u de plek is waar je moet zijn! U kunt contact opnemen met accountmanager Jan Riepma, via jriepma@alkmaar.nl of 072-548 8552.

 Kaasstad Alkmaar

+ Lees de volledige tekst

Locaties

Marktontwikkeling

De economische sectoren

Handel, zorg & welzijn en zakelijke dienstverlening zijn in Alkmaar de belangrijkste economische sectoren. Van de in totaal bijna 56.000 banen zijn er ongeveer 25.000 in deze sectoren vertegenwoordigd (45%). Door de diversiteit aan werkgelegenheid in Alkmaar – en de regio – reageert de regio Alkmaar vaak minder heftig op economische teruggang. Als er sprake is van een (wereldwijde) economische recessie wordt dat in (de regio) Alkmaar vaak iets minder gevoeld. Bij een economische kentering is de kentering ook minder sterk.

Detailhandel is van groot belang voor Alkmaar. Deze sector is zowel groot in omvang als oververtegenwoordigd ten opzichte van gemiddeld Nederland. Dat is duidelijk zichtbaar in de binnenstad, die als koop- en uitgaanscentrum fungeert voor de hele regio.

Er zit dynamiek in de energiesector. Hoewel deze nog geen grote bedrijfstak is in Alkmaar, is daar wel een enorme groei waar te nemen in het aantal banen. Hier geldt een groeipercentage vanaf 2008 van zo’n 400%.

Groot MKB

De regio Alkmaar kenmerkt zich door een relatief groot Midden- en Kleinbedrijf (MKB). In Alkmaar is dat in 2014 66% tegenover 61% gemiddeld in Nederland. Het MKB bestaat uit het Kleinbedrijf, bedrijven met 0 tot 9 banen, en het Middenbedrijf, bedrijven met 10 tot 99 banen. Dit betekent dat Alkmaar relatief minder Grootbedrijven heeft dan het landelijk gemiddelde.

Startende bedrijven

Jaarlijks starten veel nieuwe ondernemers in Alkmaar. In heel Noord-Holland Noord gaat het om zo’n 1.500 ondernemers, waarvan het grootste deel zzp’ers in de dienstensector. De creatieve dienstensector heeft zicht voornamelijk gevestigd in en rond de zeer succesvolle TelefoonCentrale. De meeste van hen groeien binnen een paar jaar uit tot volwassen bedrijven die elders in de stad een nieuwe locatie vinden.

 

+ Lees de volledige tekst

Wie is wie?

Jan Riepma

Accountmanager Ondernemersloket

T: 072 – 548 8552

M: jriepma@alkmaar.nl

Nieuws