Zuidplas

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

1.057

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

15.500

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

4.705

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

28.608

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

43%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

472

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

32%

Nieuws uit Zuidplas

Scroll naar boven