Woerden

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

1.123

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

25.300

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

5.950

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

9.937

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

42%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

294

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

34%

Nieuws uit Woerden

Scroll naar boven