Wijchen

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

831

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

16.700

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

3.805

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

60.253

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

37%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

171

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

38%

Nieuws uit Wijchen

Scroll naar boven