Westland

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

5.211

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

73.200

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

13.415

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

5.777

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

39%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

824

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

33%

Nieuws uit Westland

Scroll naar boven