Westland

 
 
 
 

Over Westland

Herstructurering glastuinbouw komt op gang

De gemeente Westland is bekend door de glastuinbouw en wordt beschouwd als een van de mainports: Greenport. Naast de honderden tuindersbedrijven zijn er ook tal van toeleverende bedrijven gevestigd. De schaalvergroting en herstructurering is volgens de gemeente flink op gang gekomen. Die is nodig om ruimte te bieden voor uitbreiding van bedrijven. Verduurzaming van het glastuinbouwcluster is de ambitie voor de komende tijd.
Groente en fruit zijn de belangrijkste producten, maar ook de bloemen- en plantenteelt is groot in het Westland. FloraHolland bij Naaldwijk is onderdeel van de grootste bloemenveiling ter wereld.

De gemeente noemt de sterke ondernemingsgeest en innovatiekracht als de meest onderscheidende eigenschappen als vestigingslocatie. Ze spreekt van een ‘hechte samenleving met sportieve inslag en veel saamhorigheid’.

De gemeente heeft in 2011 voor 13 ha aan grond uitgegeven, goed voor een omzet van € 46 mln. Het komende jaar zal hooguit 1,5 ha worden uitgegeven. De belangrijkste nieuwbouwlocaties in het Westland zijn Westlandse Zoom, goed voor 2500 woningen, en het gebied tussen ’s-Gravenzande, Naaldwijk en Monster, waar ONW ongeveer 1600 woningen ontwikkelt. ONW is een publiek–private samenwerking met gemeente Westland, provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap Delfland (samen 50%) en BNG Gebiedsontwikkeling (ook 50%). AM bouwt de wijk Tuinveld en Bouwfonds Duingeest.

Met Honderdland II wordt 60 ha toegevoegd aan het bestaande bedrijventerrein. Bij de veiling FloraHolland is nog ruimte voor 24 ha extra bedrijventerrein. De gemeente wil de bestaande bedrijventerreinen Bovendijk (Kwintsheul) en Woerd (Naaldwijk) herstructureren.
De kantoormarkt is beperkt van omvang in het Westland en is vooral verbonden met de tuinbouwsector. Leegstand is beperkt en dit beschouwt de gemeente dan ook niet als een probleem.

+ Lees de volledige tekst

Nieuws