Weert

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

1.270

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

25.200

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

4.410

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

22.102

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

33%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

274

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

41%

Nieuws uit Weert

Scroll naar boven