Weert

 
 
 
 

Over Weert

Weert zet in op regionale samenwerking

Weert is in 2012 benoemd tot Groenste Stad van Nederland. Het groene karakter biedt een goede ondersteuning aan het woon- en werkklimaat.
Voor de economische ontwikkeling van de stad werkt Weert onder de naam Hoge Dunk nauw samen met de gemeenten Nederweert, Leudal en Cranendonck. Samen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen werkt Hoge Dunk aan verbetering van het ondernemers- en vestigingsklimaat, aan versterking van de economische structuur en aan dienstverlening voor bestaande en nieuw te vestigen bedrijven. De focus ligt hierbij op sectoren zoals transport & logistiek, dienstverlening (met zorg), toerisme en recreatie en de agribusiness. Uitgangspunt bij deze samenwerking is de triple helix-gedachte, waarbij overheid, ondernemers en kennisinstellingen samenwerken aan het programma voor economische structuurversterking: een randvoorwaarde om te kunnen aanhaken bij Brainport 2020, waarop de samenwerkende gemeenten een sterke focus hebben (regio Zuidoost-Nederland).

Weert kent nauwelijks leegstand op de kantorenmarkt, zo blijkt uit de kantorennota (eind 2011). In deze nota is slechts een enkel pand gedefinieerd dat voor transformatie in aanmerking komt. Deze identificatie leidt niet tot een leegstandsproblematiek zoals andere steden die kennen.
Weert ziet binnen de huidige economische ontwikkelingen daarom ruimte voor nieuwbouwplannen. In 2011 werd het bestemmingsplan Kampershoek-Noord vastgesteld. Kampershoek 2.0 (de nieuwe naam voor Kampershoek-Noord) is een bedrijventerrein van 71 ha op een zichtlocatie aan de A2. Hier wordt een hoogwaardige kantorenlocatie en een make-tech campus gerealiseerd. Kampershoek 2.0 wordt gefaseerd ontwikkeld en loopt tot 2023. Het biedt ruimte voor ontwikkeling van 10.800 m² kantoorvloeroppervlakte. Een belangrijk onderdeel van Kampershoek 2.0 is de ontwikkeling van een kantoortoren aan de A2.

+ Lees de volledige tekst

Nieuws