Wageningen

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

890

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

20.200

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

3.005

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

1.285

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

28%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

341

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

25%

Nieuws uit Wageningen

Scroll naar boven