Waalwijk

 
 
 
 

Over Waalwijk

Waalwijk is de derde logistieke hotspot van Nederland

Waalwijk bekleedt met omringende gemeenten de derde positie op de lijst van belangrijkste logistieke hotspots van Nederland. Onder andere enkele grote bedrijven als DHL en Syncreon (de logistieke partner van Apple) zijn gevestigd in de gemeente.

Waalwijk is gunstig gelegen ten opzichte van diverse weg- en waterontsluitingsmogelijkheden. Daarnaast heeft de gemeente een breed aanbod van voorzieningen en een specialisatie op logistiek, in combinatie met de beschikbaarheid van grote percelen (>25.000 m²). De huidige voorraad aan bedrijventerreinen bedraagt maar liefst 650 ha. Toch ziet de gemeente nog ruimte voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen, hoewel de prognose voor gronduitgifte voor 2013 lager is dan in 2012.

Op dit moment vinden er diverse (her)ontwikkelingen plaats in de gemeente. Een van deze ontwikkelingen is de uitbreiding van bedrijventerrein Haven. De gemeente is bezig met een onderzoek naar de mogelijkheid van een nieuwe insteekhaven met containeroverslag in bedrijvengebied Haven. Dit wordt gedreven door de wens van de gemeente om de multimodaliteit te vergroten. Vanaf 2013 vindt de oplevering in fases plaats. Een andere ontwikkeling is die aan de Oostelijke Langstraat. Hier wordt onder andere de A59 omgebouwd en wordt de ecologische structuur verbeterd. Diverse overheden zijn hierbij betrokken. Ook deze oplevering vindt vanaf 2013 gefaseerd plaats.

De gemeente Waalwijk probeert vooral bedrijven in de moderne industrie, zakelijke dienstverlening en de transportsector naar zich toe te trekken. Op deze manier kan een gevarieerd aanbod van bedrijvigheid gecreëerd worden en de werkgelegenheid op peil worden gehouden.

+ Lees de volledige tekst

Nieuws