Vlaardingen

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

1.405

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

19.900

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

5.180

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

11.207

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

37%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

207

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

37%

Nieuws uit Vlaardingen

Scroll naar boven