Vlaardingen

 
 
 
 

Over Vlaardingen

Herstructureringsopgave wonen én werken

Vlaardingen, gelegen aan de Nieuwe Maas, is een kleine handelsstad nabij Rotterdam. Vooral op de bedrijfsruimtemarkt zijn er dan ook jaarlijks een aantal grote transacties. Het nieuwe bedrijventerrein Koggehaven moet profiteren van deze ligging en dergelijke bedrijven aantrekken. Er moet totaal 17 ha (watergebonden) bedrijfsareaal komen. Het recyclingbedrijf Zethameta en het dierenasiel van Vlaardingen zijn enkele van de bedrijven die zich gaan vestigen in het nieuwe gebied. Twee bestaande bedrijventerreinen, Groot Vettenoord en de Vergulde Hand, worden geherstructureerd, aangezien ze verouderd zijn. Bij eerstgenoemde is de herstructurering begin 2012 al gestart, terwijl de plannen voor de Vergulde Hand nog bekeken worden.

Een belangrijke ontwikkeling buiten de gemeente zelf om is het doortrekken van de A4. Met deze infrastructurele maatregel verbetert de bereikbaarheid van Vlaardingen fors. Met de veelbesproken verlenging van de snelweg is in begin 2012 begonnen. Wanneer de weg in 2015 af is, is Vlaardingen direct bereikbaar vanuit de regio Den Haag en hoeft er niet meer omgereden te worden via de Rotterdamse ring.

Aangezien de woningvoorraad flink verouderd is, heeft de gemeente samen met corporaties in 2008 het Actieplan Wonen opgesteld. Hierin staat een opgave van 370 nieuwe woningen per jaar tot en met 2014. Daarnaast moeten er verouderde woningen gesloopt worden en vervangen worden door nieuwbouw. Ook moet het accent op de groene omgeving meer benadrukt worden. Dat de stad zich inzet op het gebied van groen werd daarnaast erkend in 2010: Vlaardingen won toen het predicaat groenste stad van Europa.

+ Lees de volledige tekst

Nieuws