Son en Breugel

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

674

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

15.300

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

1.880

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

60.712

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

41%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

127

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

40%

Nieuws uit Son en Breugel

Scroll naar boven