Schiedam

 
 
 
 

Over Schiedam

Bedrijvengemeente kampt met hoge winkelleegstand

Schiedam is een compacte gemeente gelegen in het zuiden van Zuid-Holland, aan het water. Haar gunstige ligging ten opzichte van deze ontsluitingsmogelijkheid biedt kansen. Desondanks kampt de gemeente met het hoogste leegstandspercentage van Nederland. Eén op de vijf winkels staat leeg.

Schiedam is een gemeente waarin veel historische panden, kerken en pleinen te vinden zijn. Om dit te benadrukken en om de concurrentie aan te gaan met een (winkel)stad als Rotterdam heeft de gemeente grote plannen. Het centrumplan dat de gemeente heeft opgesteld loopt tot 2030 en het accent ligt op het versterken van het kernwinkelgebied. De gemeente stelt hierbij bijvoorbeeld subsidies beschikbaar voor het opknappen van winkelpanden. Schiedam heeft veel potentie voor nieuwe vestigers in de gemeente, want ondanks haar compacte samenstelling zijn er binnen een straal van 20 minuten 1,5 miljoen mensen te bereiken.
De bezettingsgraad van de bedrijventerreinen is redelijk, zeker aangezien een groot deel verouderd is. Om deze gebieden aantrekkelijker te maken investeert de gemeente in het behouden, verbeteren en het creëren van een gunstig ondernemersklimaat. In totaal beschikt de gemeente over circa 300 ha bedrijfsruimte, verdeeld over acht bedrijventerreinen.
Wilhelminahaven, Nieuwe Maas en Vijfsluizen zijn er een aantal van. De gemeente geeft veel ruimte aan herontwikkelingsprojecten van oude kantoorpanden. Een wijziging van functie of meerdere gebruikers in één pand mogen dit niet tegenhouden. Op deze manier probeert de gemeente haar verouderde bedrijventerreinen te herstructureren tot moderne bedrijventerreinen.

+ Lees de volledige tekst

Nieuws