‘s-Hertogenbosch

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

4.679

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

111.400

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

18.030

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

73.779

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

33%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

554

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

30%

Nieuws uit ‘s-Hertogenbosch

Scroll naar boven