Rijswijk

47.596 inwoners4 locaties
 
Gemeente Rijswijk  Bogaardplein 15
Postbus 5305
2280 HH Rijswijk
Telefoon: 070-3261991
bedrijfscontactpunt@rijswijk.nl www.Rijswijk.nl

logo-gemeente-rijswijk



Toplocatie: Rijswijk

Rijswijk – sterkste groeigemeente van Nederland

Rijswijk is een groene ondernemersgezinde gemeente in het hart van Zuid-Holland en de Metropoolregio Zuid. De strategische positie – gelegen aan het kruispunt van de A4, de A12 en de A13-, de aanwezigheid van 128.000 bedrijven in de regio, en de nabijheid van hoogopgeleid technisch personeel maakt Rijswijk tot een van de beste vestigingsplaatsen in de randstad.

Met meer dan 3.000 bedrijven en organisaties en circa 34.000 arbeidsplaatsen op 48.000 inwoners heeft Rijswijk een belangrijke regionale economische functie en is het met recht de banenmotor van de regio. De economische potentie van Rijswijk wordt daarnaast verder versterkt doordat Rijswijk tot 2025 qua inwoneraantal met 40% gaat groeien. Daarmee is de gemeente Rijswijk volgens de laatste prognoses van het CBS de sterkste groeigemeente van Nederland. Met uitstekende voorzieningen als  een regionaal voorzienend winkelcentrum, een historisch stadshart met gratis openbaar WIFI, 10 stadsparken, een stadsschouwburg, een zwembad, vijf bedrijfs- en kantorenparken biedt Rijswijk volop kansen voor slimme investeringen.

Strategisch gelegen en goed bereikbaar

Rijswijk ligt centraal in het hart van Haaglanden en de Zuidmetropoolregio tussen het regeringscentrum in Den Haag en de kennisstad Delft. Op slechts 15 km afstand ligt The Hague Rotterdam Airport, op 25 km de Rotterdamse haven en ook de intercontinentale luchthaven Schiphol is met 50 km binnen een half uur te bereiken. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht zijn binnen een uur te bereiken.

Met de auto is Rijswijk uitstekend bereikbaar. De stad ligt op het snijpunt van de belangrijkste randstedelijke snelwegen. Het zijn de rijkswegen A4 (Amsterdam-Den Haag, deze wordt in 2015 verlengd tot aan Rotterdam), A13 (Den Haag-Rotterdam) en de A12 (Den Haag-Utrecht).

Ook met het openbaar vervoer is Rijswijk goed te bereiken. Rijswijk heeft een eigen vervoersknooppunt waar zowel trein, bus als tram samenkomen, waardoor reizigers gemakkelijk en snel kunnen overstappen op diverse vormen van openbaar vervoer.

Voor wie liever de fiets pakt, bieden de geasfalteerde fietspaden een prima alternatief.

Gemeente Rijswijk staat voor u klaar

Ondernemers hebben een speciale plek binnen de stad. Het continu bouwen aan een sterk investerings- en ondernemersklimaat vormt een belangrijk punt in het beleid van de gemeente.

Het college van burgemeester en wethouders en de strategisch account manager van de gemeente bezoeken met grote regelmaat bedrijven. Wij zijn een meedenkende gesprekspartner om samen te werken aan een zo optimaal mogelijk ondernemers- en leefklimaat. In Rijswijk heerst een pragmatische ‘Ja, tenzij’ mentaliteit en proberen we waar mogelijk ondernemers te faciliteren.

Rijswijk maakt zich sterk voor goede en efficiënte dienstverlening om ondernemers en investeerders professioneel te ondersteunen bij het creëren van werkgelegenheid en meerwaarde voor onze stad. In 2013 zijn we hiervoor bekroond met het bewijs van goede dienst, uitgereikt door het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten.

Samen werken

De gemeente Rijswijk werkt nauw samen met verschillende stakeholders bij versterken van het ondernemings- en investeringsklimaat. Zo heeft Rijswijk een sterke ondernemersclub (Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk) die 2-maandelijks bestuurlijk zaken afstemt met het college van B&W. Daarnaast wordt binnen het samenwerkingsverband onderwijs bedrijfsleven (SOB) actief gewerkt aan het versterken van de aansluiting tussen opleiding en bedrijfsleven. Binnen de gemeente Rijswijk werken het stadsbestuur, de politie, brandweer en de ondernemersclub samen om de Rijswijkse werk- en winkellocaties schoon, heel en veilig te houden. Als onderdeel van deze aanpak worden alle Rijswijkse businessparks collectief beveiligd. Door deze intensieve samenwerking zijn alle Rijswijkse werklocaties gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen.

 

Drs. M.J. (Michel) Bezuijen

Burgemeester

 

Gemeente Rijswijk

Bogaardplein 15

Postbus 5305
2280 HH Rijswijk

Telefoon: 070-3261991

bedrijfscontactpunt@rijswijk.nl

www.rijswijk.nl

 

+ Lees de volledige tekst

Locaties

Marktontwikkeling

Strategische positie van Rijswijk wordt nόg sterker 

Met het verlengen van de A4 tot aan Rotterdam wordt er straks een tweede verkeershoofdader (naast de A13) gerealiseerd tussen Den Haag en Rotterdam. Samen met de vorming van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, een samenwerkingsverband van 24 gemeenten om de onderlinge economische slagkracht te versterken, komt Rijswijk met haar ligging aan de A4, A12 en A13 nog strategischer te liggen dan nu al het geval is.

Plaspoelpolder transformeert naar multifunctioneel park met ruimte voor werken, wonen en recreëren

De gemeente Rijswijk werkt sinds 2012 instensief samen met pandeigenaren, investeerders en ondernemers om De Plaspoelpolder – van oudsher een gemengd bedrijvenpark – te transformeren naar multifunctioneel park met ruimte voor werken, wonen en recreëren. Een verruimd bestemmingsplan, planologische flexibiliteit en een marktgerichte aanpak vormen de pijlers voor deze transformatie. De provincie Zuid-Holland ondersteunt deze aanpak en biedt in haar ruimtelijke visie en verordeningen meer mogelijkheden voor (planologische) innovatie en ondernemerschap in brede zin. 
Verschillende delen van de Plaspoelpolder zijn inmiddels herontwikkeld  of staan in de planning om herontwikkeld te worden. Het stationsgebied is volledig vernieuwd en heeft een uiterst moderne uitstraling gekregen. Het havengebied bij de landtong wordt op dit moment herontwikkeld met nieuwe flexibele duurzame bedrijfsunits, een horecafaciliteit en een commerciële jachthaven.  Het Europees Octrooibureau start in 2014 met de bouw van een nieuw duurzaam hoofdkantoor op de plek van het huidige kantoor. De nieuwe werkplek voor circa 2500 mederkers telt een vloeroppervlak van 80.000m2 en wordt daarmee een van de grootste bouwprojecten van Nederland. De ontsluiting van de Plaspoelpolder is de laatste jaren volledig vernieuwd met een eigen op- en afrit van de A4. Voor de komende jaren staan er verschillende transities op de rol, voornamelijk initiatieven vanuit de markt met een ondersteunende rol vanuit de gemeente Rijswijk.
De gemeente werkt actief en intensief samen met bedrijven en eigenaren om weinig kansrijke kantoorpanden een tweede leven te geven.  Vervangende functies waaraan wordt gewerkt zijn oa short stay, studentenhuisvesting, hotel en shared workspaces. De gemeente heeft in 2012 een nieuwe gebiedsaanpak geïnitieerd welke bestaat uit het toevoegen van nieuwe functies zoals horeca en medische voorzieningen, een intensieve samenwerking met de markt, strategisch accountmanagement  en actieve gebiedscommunicatie.

Rijswijk sterkste groeigemeente van Nederland

Eind 2013 heeft het CBS in haar prognoses Rijswijk aangemerkt als sterkste groeigemeente van Nederland. Rijswijk zal in de periode tot 2025 met circa 40% groeien van 48.000 – tot 65.000 inwoners. Deze groei wordt ingegeven door de sterke aanwas van jonge gezinnen, als ook van forensen en expats die de gemakken van de stedelijke omgeving combineren met wonen in het groen. 

Rijswijk bouwt op dit moment tegen de stroom in, met een toekomstgerichte blik. Aan de zuidkant van Rijswijk wordt op dit moment gebouwd aan een van de meest duurzame nieuwbouwwijk van Nederland. In het voormalige kassengebied verrijzen circa 3.500 woningen. In de periode van 2013 tot en met 2023 wordt de nieuwe wijk opgebouwd uit de drie deelprojecten Sion, ‘t Haantje en Pasgeld, tegen een aantrekkelijk decor van groen en water. 

Naast de nieuwe wijk Rijswijk Buiten zijn er verschillende woningbouwprojecten in aanbouw en al gerealiseerd waaronder villapark Eikelenburgh, de twee woontorens ‘De Hofmeesters’, binnenplaats De Ruyt aan de rand van Rijswijk, en het woningbouwproject aan de landgoederenzone Te Werve-West. 

De groei van Rijswijk en de marktontwikkelingen die hiermee gepaard gaan bieden volop kansen voor investeerders en ondernemers om te verzilveren. De gemeente Rijswijk nodigt u van harte uit. 

+ Lees de volledige tekst

Nieuws