Rijswijk

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

1.157

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

30.700

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

5.150

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

19.861

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

37%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

214

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

37%

Nieuws uit Rijswijk

Scroll naar boven