Pijnacker-Nootdorp

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

1.018

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

17.100

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

4.880

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

11.075

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

46%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

268

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

26%

Nieuws uit Pijnacker-Nootdorp

Scroll naar boven