Overbetuwe

 
 
 
 

Over Overbetuwe

Gemeente werkt actief aan verbetering locaties

Om leegstand en verval tegen te gaan werkt de gemeente Overbetuwe actief aan het aantrekkelijk maken en houden van de aanwezige bedrijvenlocaties. De gemeente noemt verschillende voorbeelden van initiatieven waarmee zij bestaande locaties zo aantrekkelijk mogelijk probeert te maken. Dit zijn onder meer het waarborgen van de bereikbaarheid, parkmanagement, het aanleggen van glasvezel en collectief inkopen. Om minder aantrekkelijke panden weer meer uitstraling te geven is een gevelstimuleringsfonds opgericht. Eigenaren die willen investeren in het opknappen van de gevel of het voorterrein van hun pand kunnen een bijdrage uit het fonds krijgen. Ook faciliteert de gemeente bijeenkomsten op verschillende bedrijventerreinen om de banden tussen ondernemers onderling en met de gemeente te versterken.

Er zijn een aantal nieuwe locaties in ontwikkeling, waarbij de gemeente eveneens probeert in te spelen op de behoefte van ondernemers. Op deze nieuwe locaties zegt de gemeente zoveel mogelijk aandacht te besteden aan ruimtelijke kwaliteit in de zin van groen, bereikbaarheid en gemeenschappelijke architectuur. Een goed voorbeeld hiervan is terrein De Merm in Elst. Dit bedrijventerrein in ontwikkeling is vooral bedoeld voor lokale bedrijven of bedrijven met een lokale functie. Op Merm-Oost is nu 3 ha uitgeefbaar. De Merm ligt naast het bestaande bedrijventerrein De Aam. Op dit laatste terrein vond in 2012 een grote kantoortransactie plaats. De Rabobank Oost-Betuwe kocht hier het gebouw Radius van 4250 m². Door deze transactie is de opname van kantoorruimte in de gemeente Overbetuwe in 2012 het hoogst van de afgelopen tien jaar. De opname van bedrijfsruimte is daarentegen erg laag.

+ Lees de volledige tekst