Noordoostpolder

 
 
 
 

Over Noordoostpolder

Verbreding N50 biedt kansen voor ondernemers

In de Noordoostpolder is veel ruimte voor bedrijven om zich te vestigen. De gemeente beschikt over een ruime hoeveelheid bedrijventerreinen in de verschillende kernen en de kavels op deze terreinen zijn gunstig geprijsd. De concentratie van bedrijvigheid is te vinden in Emmeloord, Ems en Marknesse. In de overige dorpen is ruimte voor kleinschalige of agrarische bedrijvigheid. De grote terreinen zijn bijna allemaal gelegen aan een van de verbindingsaders A6 en N50. De logistieke sector en de handel vormen de belangrijkste sectoren wat betreft werkgelegenheid. De bereikbaarheid van de terreinen voor vrachtverkeer is dan ook een punt waar de gemeente aandacht aan besteedt. Daarnaast zal eind 2013 de verbreding van de N50 gereed zijn, waardoor de verbinding met Oost- en Zuid-Nederland beter zal worden.

Een van de terreinen waar nog ruimte beschikbaar is, is bedrijventerrein De Munt, het nieuwste bedrijventerrein van Emmeloord. Op dit terrein mag tot 35 m hoog gebouwd worden. Dat maakt dit terrein ook aantrekkelijk voor logistieke bedrijven en magazijnen.
De leegstand van kantoorruimte is volgens berekeningen van de gemeente beperkt, circa 6%. Hier worden dan ook geen aanvullende maatregelen door de gemeente genomen. Het gemeentelijk vastgoedbeleid richt zich vooral op het promoten van de gemeente als vestigingslocatie en op regionale samenwerking.

Een groot project binnen de gemeente is de nieuwe woonwijk Emmelhage. In dit plan, waarvan de eerste fase in uitvoering is, ligt de nadruk op de openbare ruimte en een groene omgeving. In totaal kunnen er 2500 woningen worden gerealiseerd.

+ Lees de volledige tekst