Nieuwegein

 
 
 
 

Over Nieuwegein

Nieuwegein stimuleert transformatie van lege kantoren

De gemeente Nieuwegein zegt zich soepel bij nieuwe (private) initiatieven voor transformatiemogelijkheden. Naast deze kans voor ondernemers, is Nieuwegein vanwege haar ligging en ontsluiting via drie snelwegen een interessante vestigingsplaats.
In 2011 heeft de gemeente een economische visie vastgesteld. Hierin staat dat de gemeente moet bezuinigen, maar desondanks middelen beschikbaar stelt om praktische en ondernemersgerichte speerpunten uit te voeren. Zo wil de gemeente bijvoorbeeld flexibel omgaan met de mogelijkheid om leegstaande kantoren te transformeren. Dit is ook nodig, want in de kantorenvisie die de gemeente drie jaar geleden heeft opgesteld, is besloten dat er geen nieuwe locaties bijkomen. Nieuwegein vindt dat ondernemers moeten kunnen ondernemen en dat de gemeente door het verminderen van regels en het opruimen van obstakels hierbij een belangrijke rol kan spelen. De rol van de gemeente is met betrekking tot transformaties echter slechts faciliterend; de uitvoering ligt nadrukkelijk bij private partijen.
Een uitzondering op het verbod op het bouwen van nieuwe locaties is de herontwikkeling en uitbreiding van de binnenstad. Fase 1 is inmiddels gereed. Vorig jaar werden het nieuwe stadshuis en de uitbreiding en renovatie van het winkelcentrum Cityplaza opgeleverd en begin van dit jaar is het nieuwe Stadstheater geopend. Fase 2 en 3 zijn op dit moment nog in ontwikkeling. De oplevering wordt respectievelijk in 2013 en 2015 verwacht. Op bedrijventerrein Het Klooster zijn tevens een aantal bedrijven geopend. Begin 2012 is het nieuwe distributiecentrum van circa 25.000 m² door V&D in gebruik genomen en in mei heeft Movaro haar deuren op het park geopend. Imabo Nieuwegein is tevens teruggekeerd in Nieuwegein en opende eind augustus haar nieuwe pand op Het Klooster.

+ Lees de volledige tekst

Nieuws