Moerdijk

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

2.745

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

21.500

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

3.995

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

104.286

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

35%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

120

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

38%

Nieuws uit Moerdijk

Scroll naar boven