Houten

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

969

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

23.300

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

4.950

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

30.083

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

44%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

119

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

27%

Nieuws uit Houten

Scroll naar boven