Houten

 
 
 
 

Over Houten

Leegstand wordt regionaal aangepakt

Houten is een groeigemeente. Het inwoneraantal is sinds het jaar 2000 gestegen met meer dan 40% tot bijna 50.000. De Vinexwijk Castellum is op het moment nog in ontwikkeling. Voor deze toename van bewoners wordt gewerkt aan meer voorzieningen. Een voorbeeld hiervan betreft de realisatie van een eerstelijns medisch centrum en transmuraal medisch centrum, die in 2013 gereed zullen zijn. Een ander project is sport- en werklandschap Meerpaal. In dit gebied worden sporten, werken en natuur gecombineerd om in de behoeften van de bewoners te voorzien. Het plan voorziet in 10 ha bedrijventerrein en 10 ha sportlandschap.
Wat betreft de vestiging van bedrijven is er in Houten geen sprake van groei. In de eerste helft van 2012 was de opname van zowel bedrijfs- als kantoorruimte erg laag vergeleken met voorgaande jaren.

Als satellietstad van Utrecht is regionale samenwerking voor de gemeente Houten erg belangrijk. Een van de onderwerpen bij deze samenwerking is de aanpak van leegstand. Daartoe wordt onder andere de kantorenprogramma’s in de regio op elkaar afgestemd. Er bestaan in Houten plannen voor nieuwe kantoorruimte, maar het is nog niet duidelijk wanneer deze plannen gerealiseerd kunnen worden. Een van deze projecten is Villa Rotonda, een project bestaande uit een aantal kantoorvilla’s. Om leegstand tegen te gaan treedt de gemeente ook in overleg met de eigenaren. Wanneer er aanleiding toe is, kan bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging worden doorgevoerd zodat transformatie mogelijk wordt. Ook duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente. Er worden diverse actiepunten uitgevoerd om dit met externe partijen vorm te geven.

+ Lees de volledige tekst

Nieuws