Hoeksche Waard

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

1.790

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

29.800

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

8.500

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

19.517

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

38%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

379

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

40%

Nieuws uit andere gemeenten

Scroll naar boven