Hengelo

 
 
 
 

Over Hengelo

Hengelo zet grote herontwikkelingen door, ondanks lage opname

De kantorenmarkt van Hengelo leek het in de jaren na het begin van de crisis goed te doen, met hoge kantooropnames in 2009 en 2010. Deze opleving was echter van korte duur, aangezien grote transacties uitbleven in 2011. Ook de opname in 2012 is zwak begonnen, met enkel een grote transactie van audiologisch centrum Pento. De gemeente Hengelo heeft met het Hart van Zuid een van de grootste binnenstedelijke herontwikkelingen van Nederland binnen de gemeentegrenzen. Op het voormalige industriegebied van Stork en Dikkers nabij het station komen woningen en voorzieningen en zijn er volop mogelijkheden voor ondernemers. De gemeente werkt hier samen met Van Wijnen. Behoud van industrieel erfgoed is belangrijk in het project, dat volgens planning in 2030 klaar moet zijn. Een ander groot binnenstedelijk project is Lange Wemen. Hier komen in 2015 een nieuw stadskantoor en diverse woningen en voorzieningen. Ook wordt het bestaande winkelcentrum Thiemsbrug verbouwd. Ten slotte zijn er op de Westermaat Campus, langs de A1, diverse mogelijkheden voor innovatieve bedrijvigheid. Hier vestigde zich in 2011 het adviesbureau Tebodin. Om ervoor te zorgen dat er geen overcapaciteit ontstaat, werkt Hengelo regionaal intensief samen in de Netwerkstad met Almelo, Enschede, Borne en Oldenzaal. Zo heeft de regio medio 2012 een kantorennota vastgesteld waarin onder andere aandacht is voor het aanpakken van leegstand, het afstemmen van de plancapaciteiten en het aanwijzen van prioritaire locaties. Voor Hengelo zijn de locaties waar nieuwe kantoren kunnen komen de gebieden in het stationsgebied/Hart van Zuid en Westermaat.

+ Lees de volledige tekst

Nieuws