Heerlen

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

2.166

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

51.600

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

5.765

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

40.460

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

29%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

60

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

39%

Nieuws uit Heerlen

Scroll naar boven