Groningen

195.511 inwoners2 locaties
 
 
Economisch Zaken
Postbus 7081
9701 JB Groningen
Telefoon: 050 3678111
Email: ez@groningen.nl

Gemeente GroningenGeen doorsneestad in Noord Nederland

Juist in de economische crisis blijft Groningen investeren en slaan partijen zoals het UMCG, Hanzehogeschool, Gasunie, Rijksuniversiteit, Energy Valley en overheden de handen ineen.

Bedrijvigheid
De stad Groningen is met 16.000 bedrijven het economische hart van Noord Nederland. Moderne bedrijventerreinen en goed bereikbare kantoorlocaties.Gunstig internationaal ondernemersklimaat. Baanverlenging Groningen Airport Eelde momenteel in uitvoering. De regio Groningen-Assen is als mooiste woon-werklandschap van Nederland de bredere basis voor die economische motor.

Groningen Kennisstad

Groningen staat bekend als City of Talent. Twee omvangrijke onderwijsinstellingen wat hoger onderwijs betreft. 50.000 studenten, dat zegt genoeg. Verder diverse top ICT-bedrijven en bovendien een omvangrijke creatieve industrie.

Energie
Door ondernemingen als Gasunie, GasTerra en de NAM is Noord-Nederland een energieknooppunt van internationale betekenis, dat borg staat voor hoogwaardige werkgelegenheid, nieuwe kennis, expertise en technologie. Energy Valley geeft als netwerkorganisatie invulling aan de regionale groeikansen van de Noord-Nederlandse Energiesector. De Energy Academy Europe (EAE) in Groningen is het nieuwe topinstituut waar energie-onderwijs, onderzoek en innovatie samenkomen. De EAE staat open voor alle mensen, organisaties en bedrijven die mee willen werken aan een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening.

HealthyAgeing
In en rond Groningen bevindt zich een hoogwaardige healthyageing-sector met researchinstellingen en topbedrijven die gebruik maken van de nieuwste wetenschappelijke kennis en ontdekkingen. De komende tien jaar worden vele honderden miljoenen geïnvesteerd in toponderzoek en valorisatie rondom de HealthyAgeing Campus Netherlands direct naast het Universitair Medisch Centrum Groningen. En dat alles in een stad die nooit slaapt , recent zich nog ’s lands beste binnenstad mocht noemen en inmiddels nummer 2 is van beste weekendje weg in NL? Echt, er gaat niets boven Groningen. En geloof ons, veel dichterbij dan u doorgaans denkt.

+ Lees de volledige tekst

Locaties

Marktontwikkeling

Groningen blijft investeren

Juist in de economische crisis blijft Groningen investeren en slaan partijen zoals het UMCG, Hanzehogeschool, Gasunie, Rijksuniversiteit, Energy Valley en overheden de handen ineen. De stad Groningen is met 16.000 bedrijven het economische hart van Noord-Nederland. De regio telt moderne bedrijventerreinen en goed bereikbare kantoorlocaties. Dankzij de opleidingsinstellingen en bedrijven in met name de energiesector is er een gunstig internationaal ondernemersklimaat. De baanverlenging van Groningen Airport Eelde is momenteel in uitvoering. En als het op wonen aankomt, kent het gebied tussen de gemeenten Groningen en Assen aantrekkelijke woonomgevingen.

Groningen staat bekend als City of Talent. De universiteit en de hogeschool zijn twee grote onderwijsinstellingen met samen 50.000 studenten. In de stad zijn diverse top ICT-bedrijven en een omvangrijke creatieve industrie gevestigd. Door ondernemingen als Gasunie, GasTerra en de NAM is Noord-Nederland een energieknooppunt van internationale betekenis, dat de basis vormt voor hoogwaardige werkgelegenheid, nieuwe kennis, expertise en technologie. Energy Valley geeft als netwerkorganisatie invulling aan de regionale groeikansen van de Noord-Nederlandse energiesector. De Energy Academy Europe (EAE) in Groningen is het nieuwe topinstituut waar energieonderwijs, onderzoek en innovatie samenkomen. De EAE staat open voor alle mensen, organisaties en bedrijven die willen meewerken aan een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening.

In en rond Groningen bevindt zich een hoogwaardige ‘healthy ageing’-sector met researchinstellingen en topbedrijven die gebruikmaken van de nieuwste wetenschappelijke kennis en ontdekkingen. De komende tien jaar worden vele honderden miljoenen geïnvesteerd in toponderzoek en valorisatie rondom de Healthy Ageing Campus Netherlands, die in de directe omgeving van het Universitair Medisch Centrum Groningen is gelegen. Een belangrijke aanwinst is de komst van een onderzoekscentrum van Siemens naar de campus. Hier gaan ongeveer 30 medewerkers aan de slag.

Flinke dynamiek was er de afgelopen anderhalf jaar op de Zernike Campus aan de noordkant van de stad. Hier wordt onder andere een nieuw gebouw voor de Energy Academy Europe ontwikkeld.

Het bouwwerk van circa 10.000 m² krijgt een Breeam Outstanding-certificaat en zal dit jaar gereed komen. Volgens de initiatiefnemers wordt dit het duurzaamste onderwijsgebouw van Nederland. Daarnaast heeft KRE Vastgoed het bedrijfsverzamelgebouw op Zernikepark 6–8 gekocht uit de TCN-portefeuille. Zernikepark 6–8 is circa 2600 m² groot en heeft 80 parkeerplaatsen op een kavel van 7500 m². Het pand huisvest op dit moment vier bedrijven die actief zijn op het gebied van biomedische toepassingen in de farmaceutische en gezondheidsindustrie.

In het algemeen is de leegstand in Groningen in alle segmenten van de markt – kantoren, bedrijfsruimte en detailhandel – in 2014 gedaald, aldus de Vastgoedmonitor 2014 van de gemeente Groningen. De belangrijkste oorzaak van de dalende leegstand is transformatie van panden naar andere functies, bijvoorbeeld van kantoorruimte naar woonruimte voor jongeren.

Tegelijkertijd laten de cijfers van opname en aanbod zien dat de vastgoedmarkt het nog altijd zwaar heeft en dat er relatief weinig tekenen van herstel zijn. Wel verwacht de vastgoedsector dat daar de komende jaren verandering in komt.

Het meest opvallend zijn de cijfers op de kantorenmarkt. Terwijl het landelijke leegstandscijfer in het afgelopen jaar steeg naar 15,7%, daalde de leegstand in Groningen naar 10,6% en in de binnenstad zelfs naar een gezonde 5,5%. Het aantal meters kantoorruimte dat verhuurd of verkocht is, bleef in Groningen op hetzelfde niveau als het voorgaande jaar, terwijl dit landelijk met 11% daalde. Maar omdat het aanbod wel groeide, is ook in Groningen nog altijd sprake van een ongezonde marktsituatie. Naast transformatie van kantoorpanden naar bijvoorbeeld jongerenhuisvesting, is een opvallende ontwikkeling de opkomst van flexibele kantoorconcepten, zoals de vestiging van Seats2meet op bedrijvenpark Kranenburg.

Op de bedrijfsruimtemarkt loopt Groningen het meest in de pas met het landelijke beeld, met een gemiddelde leegstand van 9,8%. De leegstand is met name te vinden op de oudere bedrijventerreinen. De interesse in bouwkavels neemt wel merkbaar toe.

Hoewel de leegstand van winkelpanden met 11% nog net iets hoger ligt dan het landelijk gemiddelde, daalde de leegstand in Groningen, terwijl de landelijke cijfers juist stegen. Ten opzichte van vorig jaar is de totale opname van winkelruimte in Groningen verdubbeld. Aandachtsgebieden zijn het Hoendiep en het oostelijk deel van de binnenstad.

Top Vastgoed en FiMek Estate hebben voor winkelcentrum Westerhaven een plan ontwikkeld waarin het concept van de grootschalige winkels ingrijpend wordt veranderd. Westerhaven, onderdeel van het Bouwinvest Dutch Institutional Retail Fund, werd in 2001 opgeleverd. Het centrum omvat ruim 14.000 m² winkelruimte en een parkeergarage met 800 plaatsen.

Ook het grootste overdekte winkelcentrum in Noord-Nederland, Paddepoel in Groningen met ruim 20.000 m² en ruim 80 winkels, wil uitbreiden. Hiertoe is met AM RED een overeenkomst gesloten.

 

 

+ Lees de volledige tekst

Wie is wie?

Hemmo de Groot

Aanspreekpunt bedrijventerreinen
050 3678111
hemmo.de.groot@groningen.nlHemmo de Groot

Nieuws