Groningen

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

5.679

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

151.200

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

20.360

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

9.012

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

27%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

2.014

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

22%

Nieuws uit Groningen

Scroll naar boven