Etten-Leur

 
 
 
 

Over Etten-Leur

Gemeente onderzoekt mogelijkheid nieuw bedrijventerrein

De industrie is de grootste sector in Etten-Leur; hier is bijna een kwart van de werkgelegenheid te vinden. De meeste bedrijven in deze sector zijn gevestigd op bedrijventerrein Vosdonk aan de westkant van de gemeente. Dit terrein aan de A58 is 350 ha groot en er zijn bedrijven uit diverse branches gevestigd. Op het terrein worden diverse herstructureringsprojecten uitgevoerd om het vitaal en in goede staat te houden.

Momenteel is er nauwelijks bedrijventerrein meer beschikbaar in Etten-Leur. De verwachting is dat hier in de toekomst wel behoefte aan zal zijn, daarom wordt onderzoek gedaan naar de beste locatie hiervoor. Door de economische crisis is de gronduitgifte echter flink gedaald en is een besluit over nieuwe terreinen uitgesteld.

De kantorenlocaties van Etten-Leur zijn aan de oostzijde van de stad gelegen. Het gaat hier om de locatie Parcstaete, waar diverse gerenommeerde kantoren gevestigd zijn. Hiernaast gelegen wordt Trivium ontwikkeld. Trivium is een nieuwe locatie, waar een combinatie van sport, recreatie en winkelen wordt gerealiseerd. Ook is het ROC er gevestigd. Het terrein is ook geschikt voor toekomstige kantoorontwikkeling. Zowel bedrijventerrein Vosdonk als de kantorenlocatie Parcstaete zijn direct aangesloten op de snelweg A58.
Nadat de werkgelegenheid gedurende twee jaar is afgenomen is deze is 2011 weer iets gestegen. Ook de opname van kantoorruimte lijkt zich te herstellen na 2011. Dit is mede te danken aan een transactie waarbij 1150 m² kantoorruimte in de Gemini kantoren werd verhuurd aan BIP Holland. Etten-Leur kent een kantorenleegstand van 10%, dit is onder het landelijk gemiddelde van 14%.

+ Lees de volledige tekst

Nieuws