Emmen

 
 
 
 

Over Emmen

Versterking werklocaties moet werkgelegenheid stimuleren

Binnen de gemeente Emmen is nog veel ruimte voor bedrijfshuisvesting. De gemeente beschikt over diverse bedrijventerreinen die plaats bieden aan bedrijven uit alle categorieën.
Een deel van de bedrijventerreinen biedt ook ruimte aan kantoren. Daarnaast zijn er een aantal specifieke kantorenlocaties. De nieuwste hiervan is Businesspark Meerdijk. Dit ligt naast het voetbalstadion van FC Emmen en biedt ook ruimte aan leisure en recreatie.

De werkgelegenheid in Emmen is sinds 2008 licht afgenomen en de gemeente vindt het belangrijk om die weer te vergroten. Dit blijkt uit de Structuurvisie Werklocaties Emmen 2020. De gemeente wil dit realiseren door bedrijventerreinen en winkelcentra als werklocaties te versterken. De detailhandel heeft een belangrijk aandeel in de werkgelegenheid in Emmen. Daarnaast zorgen goede (winkel-)voorzieningen er mede voor dat de stad aantrekkelijk is om te wonen. Lopende retailprojecten zijn de herontwikkeling van het Willinkplein, waar een nieuwe AH-supermarkt zal worden gebouwd, en de herontwikkeling van winkelcentrum Emmerhout.

Uit de Strategienota 2020 blijkt dat onder andere dienstverlening, moderne industrie en transport en distributie kansrijke sectoren zijn. Inzet hierop leidt ertoe dat er meer behoefte zal komen aan hoogwaardige bedrijvenlocaties. De ruimtelijke kwaliteit van bestaande terreinen zal daarom verbeterd moeten worden. Een terrein waarvoor al plannen voor modernisering bestaan is Bargermeer. Dit veelzijdige terrein is het grootste van Emmen.
Een andere belangrijke ontwikkeling binnen de gemeente is de verhuizing van de dierentuin. Deze is in het centrum van Emmen gelegen en zal in 2015 verhuizen naar een locatie buiten de stad, omdat er geen ruimte was voor uitbreiding. Op de huidige locatie zullen woningen worden gebouwd.

+ Lees de volledige tekst

Nieuws