Diemen

 
 
 
 

Over Diemen

De gemeente Diemen heeft een grote kantorenvoorraad in verhouding tot het aantal inwoners (circa 25.000 m²). Die draagt in grote mate bij aan de werkgelegenheid van 20.000 arbeidsplaatsen. Er is sprake van een grote diversiteit aan bedrijven, van multinationals tot maatschappelijke organisaties.

De leegstand zal van de huidige 27% zakken naar circa 10%. Dit is te danken aan de transformatie van Bergwijkpark-Noord van een monofunctionele kantorenwijk naar een gebied waar wonen, werken en voorzieningen worden gecombineerd. Het kantorencomplex Quadrant (11.775 m²) in Bergwijkpark-Noord is daarom met dit doel gekocht door de Amsterdamse ontwikkelaar Snippe. Ook bedrijventerrein Verrijn Stuart wordt gerevitaliseerd en in 2015 de gebieden Stammerdijk en De Sniep.

Om de gevestigde bedrijven te behouden zet de gemeente zich in voor goede contacten met het bedrijfsleven. Diemen heeft een goede ontsluiting met het openbaar vervoer en ligt direct aan de A1 en A10. Dit draagt volgens de gemeente bij aan de aantrekkingskracht als vestigingslocatie. Ze is actief betrokken bij de toekomstige spoor- en snelwegverbreding in de regio en participeert in andere regionale overleggen, zoals Stadsregio Amsterdam.
Diemen versterkt niet alleen het ondernemersklimaat, maar werkt ook aan de aantrekkelijkheid voor bewoners. Een voorbeeld daarvan is de renovatie en uitbreiding van winkelcentrum Diemerplein, een project van 3W New Development in opdracht van belegger Delta Lloyd. Het hoogste punt werd in juni bereikt en de Albert Heijn is al open. In 2013 zal de oppervlakte zijn verdubbeld van 8500 m² naar circa 17.000 m². Ook is de nieuwe woonwijk Plantage De Sniep in ontwikkeling, waarvan de tweede fase in het najaar van 2011 van start is gegaan.

+ Lees de volledige tekst

Nieuws