Diemen

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

665

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

16.200

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

3.130

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

13.037

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

31%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

451

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

23%

Nieuws uit Diemen

Scroll naar boven