Barneveld

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

2.107

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

34.000

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

7.055

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

10.606

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

51%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

338

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

30%

Nieuws uit Barneveld

Scroll naar boven