Barneveld

 
 
 
 

Over Barneveld

Barneveld is vooral bekend als centrum voor de pluimveesector, maar er zijn ook veel logistieke bedrijven die de ligging van de gemeente interessant vinden. De meeste bedrijven zijn geconcentreerd op het bedrijventerrein Harselaar, gelegen bij het knooppunt A1/A30.

Omdat het terrein vrijwel vol is, staan er hier vanaf 2013 twee uitbreidingen gepland: aan de westkant moet er 15 ha bijkomen en aan de zuidkant 34 ha. Verder is momenteel bedrijventerrein Briellaerd-Noord (5 ha) in uitgifte.

Ondanks de lage opnameniveaus van kantoorruimte in de afgelopen jaren mikt de gemeente met het kantoorproject Columbiz park op nieuwe kantoorgebruikers. Dit project, gelegen nabij station Barneveld-Noord, wordt samen met ontwikkelaar Heijligers gerealiseerd. Het omvat totaal 4 ha, met naast kantoren ook leisure en horeca. Momenteel is er circa 22.000 m² kantoorruimte in aanbod in de bestaande voorraad. Voor het leegstandsprobleem wordt momenteel aan een nieuwe kantoornota gewerkt, waarbij in samenspraak met de kantooreigenaren onder andere de mogelijkheden van een andere bestemming voor leegstaande panden bekeken wordt.

Regionale samenwerking is een van de belangrijke punten van de gemeente Barneveld. De gemeente werkt dan ook zoveel mogelijk samen met de regiogemeenten in de Foodvalley. Een voorbeeld is de gemeenschappelijke stand die de regio heeft op de Provada sinds 2012.

De gemeente roemt de aantrekkelijke woonomgeving aan de rand van de Veluwe. De bevolking van Barneveld groeit dan ook nog door in de komende jaren, in tegenstelling tot veel andere landelijke gemeentes. De gemeente wil deze groei faciliteren door de woonwijk Veller II, waar vanaf 2013 750 woningen opgeleverd moeten worden.

+ Lees de volledige tekst

Nieuws