Barendrecht

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

1.141

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

27.700

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

4.820

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

37.508

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

44%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

45

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

31%

Nieuws uit Barendrecht

Scroll naar boven