Assen

 
 
 
 

Over Assen

De kantorenmarkt in Assen heeft de afgelopen jaren een stabiel beeld laten zien met een opname die schommelt rond de 6000 m² per jaar. In de eerste helft van 2012 was van dit beeld echter nog weinig terug te zien; er werd nog bijna geen kantoorruimte opgenomen.

Assen beschikt over verschillende kantorengebieden. De meeste kantoren zijn te vinden in het stationsgebied en op het terrein Schepersmaat in Assen-Zuid. De gemeente heeft samen met marktpartijen een kantorenstrategie opgesteld. Het belangrijkste thema hierbij is de aanpak van de bestaande kantorenvoorraad. De gemeente zegt dat ze hiervoor in gesprek gaat met de markt en probeert op stimulerende en faciliterende wijze de kantorenmarkt gezonder te maken.

De gemeente zoekt niet alleen samenwerking met marktpartijen, maar ook met andere overheden. Binnen de regio Groningen-Assen worden afspraken gemaakt over het gezamenlijke vastgoedprogramma en de aanpak van de regionale kantoor- en bedrijfsruimtemarkt.

Het oudste bedrijventerrein van de stad, het stadsbedrijvenpark, moet de komende jaren worden gerevitaliseerd. Een deel van het terrein zal worden getransformeerd tot een woongebied met de naam Havenkwartier. Hier kunnen 1150 woningen worden gerealiseerd.
Er wordt ook een nieuw bedrijventerrein ontwikkeld. Het terrein Assen-Zuid kan uiteindelijk 60 ha groot worden. Voor 2013 verwacht de gemeente 3 ha uit te geven.
Het economisch beleid van de gemeente Assen legt het accent op vier sectoren. Het gaat om sensortechnologie, energie en duurzaamheid, zorg en toerisme en recreatie. De gemeente investeert in de ontwikkeling van kennis op deze gebieden en neemt deel aan innovatieve kennisplatformen, zoals Energy Valley en Sensor Universe.

+ Lees de volledige tekst

Nieuws