Assen

Waarde onroerende zaken van panden niet-woningen

WOZ-waarde

1.209

Gemiddeld aantal banen op basis van CBS onderzoek

Banen

40.100

Aantal bedrijfsvestigingen exclusief bedrijfsvestigingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg

Bedrijven

4.715

Gebruikstransacties-kantoren, bedrijfsruimte en logistiek in m2

Transacties

525

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 0-20 jaar en het aantal personen van 20-65 jaar

Groene Druk

38%

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw­woningen

369

CBS, de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20-65 jaar

Grijze Druk

36%

Nieuws uit Assen

Scroll naar boven